dimecres, 12 de desembre de 2018

ANTONIO LOPEZ PARTICIPARÀ A LA TROBADA DEL GRUP DE SERVEIS PÚBLICS DEL PEE A ATENES
COMUNICAT DE PREMSA D'EUiA MOLLET

Els propers dia 15 i 16 de desembre, el nostre company Antonio López, membre de la Comissió Local d’EUiA Mollet i actual co-responsable de l’àrea de Salut d’EUiA, participarà novament en una trobada del grup de treball de serveis públics del Partit de l'Esquerra europea (PEE), del que forma part en representació d'Esquerra Unida i Alternativa (EUIA), a la ciutat grega d'Atenes.

En aquestes jornades està previst que el grup de treball es reuneixi amb el Ministeri de Salut de Grècia i es dugui a terme una visita a un centre de salut hospitalari per intercanviar informació i experiències del funcionament dels diferents models de sanitaris i els avanços a Grècia des que governen els nostres companys de SIRYZA.

Així mateix, des de Catalunya aportarem a aquesta trobada la lluita que des de la Marea Blanca catalana i estatal estan duent a terme, especialment en relació a l'atenció primària i les llistes d'espera. Entre d'altres assumptes, tractarem un document sobre la creació d'un observatori d'eficàcia de les polítiques públiques a Europa. 

Mollet del Vallès, a 10 de desembre de 2018.

Comissió Local d'Esquerra Unida i Alternativa de Mollet 

divendres, 16 de novembre de 2018

Per la Re-municipalización de l'aigua publica de Mollet i a tot arreu.L'aigua és essencial per a la vida per a l'existència de les societats humanes per tant “és un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal”.
El caràcter vital i essencial de l'aigua és també el que ha conduït a l'Assemblea General de les Nacions Unides a declarar, al juliol de 2010, que el dret al proveïment i sanejament adequat és “un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida
La consideració de l'aigua com un ben comú i com a dret humà bàsic exigeix un model de gestió que no se subordini a l'obtenció del benefici privat i que garanteixi l'eficàcia, la solidaritat, l'eficiència, l'equitat, el control democràtic l'experiència ciutadana de les últimes dècades han demostrat que aquest model només pot ser garantit plenament a través de la gestió pública del cicle integral de l'aigua.
El control que exerceixen dues empreses com AGBAR, pertanyent a la multinacional Suez, i que és la concessionària d'Aigües de Mollet i Aqualia, pertanyent al grup FCC, més del 80% del sector de l'aigua privatitzada, la qual cosa afavoreix les pràctiques d'oligopoli. Aquestes companyies disposen d'un poder immens sobre les autoritats locals i autonòmiques amb capacitat d'influir en els plecs de condicions i en la presa de decisions respecte a les concessions.
Si analitzem les conseqüències de les privatitzacions realitzades en l'estat a partir dels anys vuitanta, veiem que en moltes d'elles s'han produït pujades desproporcionades en el preu de l'aigua, incompliments de les clàusules dels contractes, falta de transparència en la seva gestió, emparant-se en el dret a la privadesa de la informació empresarial, disminució de les seves obligacions mediambientals i pèrdua del control efectiu del servei per part de les autoritats municipals. La privatització implica també una disminució de la qualitat de la democràcia en impedir la participació i el control de la ciutadania en la gestió dels serveis de l'aigua.
Enfront d'aquestes dades, és un fet que les empreses públiques ben gestionades són més eficients i compleixen al mateix temps amb els objectius d'equitat social i conservació dels ecosistemes, com ho vénen demostrat des de fa molt temps entitats com EMASESA, EMACSA, EMASA, ACOSOL, Canal d'Isabel II, Consorci d'Aigües del Gran Bilbao, EMALCSA, Aigües del Ter-Llobregat , el Prat de Llobregat , Olesa de Montserrat i un llarg etc., considerades com les empreses de referència de l'Estat espanyol. També en aquestes empreses hi ha molt que millorar pel que fa a transparència, participació pública i responsabilitat ambiental.
Però la defensa de la gestió pública no és suficient si es manté el funcionament actual dels serveis públics de l'aigua. Hi ha defensar un model que combini la qualitat i l'eficiència en la prestació del servei, amb la transparència i la participació ciutadana en la seva gestió. La democràcia ha d'impregnar el funcionament i les actuacions de les empreses públiques de l'aigua participació activa dels treballadors/as SUBROGATS/AS de les pròpies empreses i control públic directe de la ciutadania.
La defensa de la gestió pública de l'aigua és un gran repte, una exigència democràtica i un deure per garantir a la ciutadania el dret humà a uns serveis de proveïment d'aigua potable i sanejament de qualitat.
Defensar el cicle integral de l'aigua com ben públic, gestionat al 100% des del sector públic, evitant el seu mercantilización i la seva conversió en objecte de lucre i d'especulació, així com denunciar quantes activitats vagin encaminades a la privatització total o parcial de la gestió del cicle integral de l'aigua i dels serveis d'aigua i sanejament.
Cal recolzar i ampliar  les lluites que s'estan desenvolupant a Barcelona, Terrassa, LA TAULA DE L'AIGUA DE MOLLET  i altres ciutats de Catalunya i el conjunt de l'estat, contra la privatització dels serveis de l'aigua i per la remunicipalización dels ja privatitzats
Ajudar a implantar nous models de gestió pública de l'aigua que combinin la qualitat i eficiència del servei, amb la transparència i la participació ciutadana.
Les properes eleccions municipals de Maig 2019 serà un bon moment que la ciutadania empoderada triï aquelles candidatures com ELS COMUNS  que portin al seu programa dur a terme la recuperació de l'aigua publica per a la ciutadania i deixi de ser un negoci per a grans multinacionals com SOREA/AGBAR.
Per tant cal aprofitar que el 2020 acaba la concessió de la gestió de l'aigua de Mollet per Sorea/ agbar per recuperar la gestió d'aquest servei essencial per a la ciutadania amb participació democràtica.
Antonio López
Responsable. Moviments socials de Comunistes de Catalunya, Membre del Consell Nacional d´EUíA i Cat en Comú

dimarts, 25 de setembre de 2018

Denuncia i condemna a la mercantilització de la trata y la explotació sexual envers les dones.
Un 23 de setembre en 1913, es va promulgar a Argentina, la Llei N° 9.143, la primera norma legal al món destinada a lluitar contra l'explotació sexual. Coneguda també com “La Llei Palacios”, aquesta reglamentació va marcar la culminació d'una de les lluites més ressonants de la història contra la esclavización de dones, nens i nenes per a l'exercici forçat de la prostitució

Data que en Responsabilitat ens obliga a seguir denunciant el patiment de la dona en molts àmbits de la seva vida i es des de les institucions podan i devem ser un exemple i liderar aquesta lluita Feminista i per la justícia social.

Cada vegada la societat està mes desperta i es més conscient dels mecanismes creats pel patriarcat de tall econòmic, politics i culturals que promouen les desigualtats entre dones i homes. Situacions que faciliten l’explotació de les dones tant sexual com reproductiva, la violència exercida vers les dones es sistèmica i diversa, un exemple es la prostitució l’ús de les dones, la vexació el tipus de relacions comercials i formes pornogràfiques normalitzades en la nostra societat. Devalua, l’aimatge de les dones, normalitzant la violència sexual i la dominació dels homes, reduïm a la Dona a un objecte a posseir, sent un estigma que augmenta les desigualtats entre gèneres.

L’últim exemple de patriarcat i d’intent d’aprovació de la prostitució i de la mercantilització de la dona, l’estar intentant dur a terme el Capitalisme més salvatge i neoliberal, pel que les persones i especialment les classes populars es converteixen en productes i/o nombres. Tant es així que han inclòs en el “catàleg de màrqueting” la sexualitat i i la reproducció.

Reduïm a milions de nenes i dones, especialment les de països mes pobres a la pràctica i sotmetiment en el món de la prostitució, pornografia o ventres de lloguer.

S’ha generat un “lobby empresarial pro-prostitució” per obligar als diferents governs a legalitzar i normalitzar, la pornografia, ventres de lloguer i la prostitució. Considerant-les activitats lliures, oblidant la trata de dones que afecta a milions i milions de dones en tot el món, la trata d’infants, la violència i esclavitud mitja de les màfies vers les víctimes, al voltant d’aquestes activitats.

Ho hem vist en aquests mesos en el moment que es pretenia legalitzar un sindicat de dones en el “mercat del sexe”. Afortunadament la pròpia ministra va reconèixer el disbarat...

Per tot aixo les administracións Locals , Generalitat , Estat i UE

adoptar normes i estratègies jurídiques ,políticas i socials en forma de legislació que penalitzin el proxenetisme i l’explotació en contra de les dones , donar suport i crear ocupacions alternatives laborals per les persones afectades també cal Adoptar una normativa jurídica per impedir l’explotació reproductiva de forma que no es pugui normalitzar o validar els contractes de ventres de lloguer

Al mateix temps crec que L’ajuntament de Mollet del Valles ha de rebutjar la mercantilització del cos de la dona en qualsevol forma en ple municipal.


Antonio López 
Responsable polític de Comunistes de Catalunya a Mollet I membre del consell nacional de Cat en comú

dijous, 19 de juliol de 2018

intervencion con Adeila Guevara hablamos de los modelos sanitarios de Cuba y Catalunya

Modelo sanitario catalán. Público- privado.
En el  sistema de salud en Catalunya esta basado en la estrategia para deteriorar las gestión pública por eso el pujolismo con la colaboración inestimable del psc se han ido tomando una  serie de medidas con este fin.
Como ayuda para comprender el paso de la provisión de la atención sanitaria pública a un producto mercantil capaz de generar beneficios privados
algunas de las diferentes vías utilizadas en Cataluña,
son las siguientes:
Aprobar legislaciones que favorecen la puesta en práctica del derecho privado
Estimular la segmentación del sistema público
Favorecer las externalizaciones y la subcontratación de Servicios
Implementar políticas favorecedoras de sistemas privados mediante redes de influencia en los órganos de decisión de centros, áreas y regiones sanitarias
Degradar el sistema público, debilitándolo, enlenteciéndolo o infrautilizándolo
Reforzar un sistema de salud más individualista y medicalizado que favorece la especialización, el hospital centrismo y el exceso de protocolización
Favorecer a través de la cultura mediática la opinión de que todo lo público es burocrático e ineficiente al contrario de lo que sucede en todo lo privado
En la sanidad pública de Cataluña tenemos ejemplos de todas ellas y gran experiencia en la cinco primeras
Legislaciones que favorecen la puesta en práctica del derecho privado
  Desde 1990 la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) definió el modelo sanitario catalán como un modelo mixto separando la función de compra y planificación a cargo del CatSalut de la provisión de Servicios configurándolo como la aseguradora pública y el agente comprador de los Servicios Sanitarios. Esta ley ofrece la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial ya utilizadas por la administración sanitaria catalana antes de la LOSC y sobre todo introduce la posibilidad de aceptar proveedores con ánimo de lucro. La modificación de 1995 de la LOSC especifica que la administración pública sanitaria podrá establecer acuerdos, convenios, consorcios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas.
Así a partir de 1995, se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión en la sanidad pública en la atención primaria  ,por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades limitadas profesionales privadas con ánimo de lucro.
Las EBAs han acabado por ser un gran negocio para un reducido grupo de médicos, con remuneraciones que llegan a duplicar y triplicar a las de sus colegas en nómina de la Generalitat y beneficios (más de 1,5 millones en total
Los Consorcios
 son otro tipo de organización entre varias empresas de los que no existe un registro público donde se puedan consultar sus memorias y cuentas anuales. Los Consorcios no dan origen a una persona jurídica distinta de la de las empresas que lo constituyen por lo que no cabe su registro. El presupuesto de los Consorcios Sanitarios donde la Generalitat tiene participación mayoritaria es aprobado por el Gobierno pero sus cuentas no son de acceso público hasta que la Sindicatura de Cuentas las fiscaliza y emite el informe correspondiente que si es de acceso público aunque suele aparecer después de varios años.[3]
Uno de los Consorcios que levanta mayor polémica es el Consorcio Hospital Clínico en él que se halla establecida BARNACLINIC empresa participada en 100% por capital público. Barnaclínic S.A es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas a cambio de un alquiler ya sea camas, equipos de diagnóstico o tratamiento, quirófanos, UCI y recursos humanos.
Tenemos un sistema público fragmentado
La mayor fragmentación se da en la atención hospitalaria. 57 hospitales integran el Sistema Integral de Salut (SISCAT) de los que los 8 pertenecientes al INSALUD durante la transición pasaron a ser gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) tras su creación en 1983. La mayor parte de los hospitales comarcales no pertenecían al INSALUD. Ahora dependen de entidades locales públicas y privadas, consorcios y corporaciones religiosas que gestionan también en muchos casos la atención primaria de su zona.
En atención primaria el ICS gestiona el 77% de los 371 equipos. El 23% restante está gestionado por 36 entidades distintas (14 Consorcios Públicos, 7 Fundaciones, 12 EBA, 3 sociedades anónimas [5]). Muchas de estas 37 entidades son proveedoras al mismo tiempo del SISCAT y socio sanitarios de la zona. Alrededor de 50 equipos de atención primaria (EAP) están gestionados por este tipo de entidades provocando su dependencia económica y funcional de las estructures hospitalarias mucho más potentes económicamente que marcan los flujos de la atención secundaria y que en su mayoría, prestan atención privada en sus centros hospitalarios.
La socio –convergencia-y la corrupción sanitaria
 ,Bajo la idea de colaborar para coordinar múltiples aspectos del funcionamiento y necesidades de los Centros Asistenciales se creó en 1984 el Consorcio Hospitalario de Cataluña, hoy Consorcio de Salud y Social (CSSC) de inspiraccion del psc  que ha desarrollado su actividad en el ámbito local y municipal. Hoy día este consorcio agrupa a 27 entidades de gobierno local y a 30 hospitales de agudos del SISCAT, 53 centros de atención primaria y 106 dispositivos de Salud Mental todos ellos entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que reciben por parte del CSSC servicios de alto valor añadido y colaboración en la definición del modelo, adaptándose a las nuevas situaciones de los centros sanitarios y de atención social del mundo municipal.
Este modelo ha sido el origen de algunos escándalos de corrupción. Es el mismo que se puso en práctica en Reus creando el “holding” INNOVA de empresas de servicios sanitarios y otros por el que se sigue un proceso contra 3 personas uno de ellos Josep Prat (ex presidente del ICS) condenado ya al pago de 900.000 € de multa con una causa en la jurisdicción penal en la que le solicitan 10 años de cárcel. Por otro lado el presidente y director general del CSSC desde su creación hasta 2012, Ramón Bagó, fundador del potente grupo Sehrs
Las retallades y La degradación del sistema público.
 Los recortes de 2011 cuando CIU puso de Consejero de Salud al Director de la patronal hospitalaria de Cataluña Boi Ruiz, debilitaron enormemente el sistema público y no se ha recuperado. Se estima que tras los recortes, la actividad del Hospital Clínico por ejemplo, se redujo un 16% lo que hace plausible que esta actividad haya sido asumida por otros centros de su área. La presión de las listas de espera de los grandes hospitales se ha utilizado remitiendo a los pacientes a la red de centros privados muchas veces sin corresponder al área integral de salud correspondiente. Por ejemplo pacientes del área metropolitana de Barcelona son derivados a centros privados del centro de la ciudad con desplazamientos costosos pero aceptados por la demora en ser programada la intervención o la prueba diagnóstica
El presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 millones en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.200, después de sucesivas rebajas. En cambio el grupo privado IDC pasó de recibir 71 millones en 2010 a recibir 127 en 2012 [11] En 2013 la reducción del presupuesto de Atención Primaria respecto a 2010 fue del 22% [12]. Aunque El Cat Salut ha mejorado ligeramente la asignación presupuestaria en los dos últimos años, siempre se ha primado la asistencia hospitalaria sobre la primaria. Actualmente reconoce que en atención primaria hacen falta 1.500 profesionales médicos [13]
La mejora de la atención sanitaria pública en la actualidad ya no pasa únicamente por la recuperación de lo perdido. El sistema sanitario público catalán debe enfrentarse al crecimiento de las aseguradoras privadas; 37% de los ciudadanos de Cataluña tiene un seguro privado [14]. La disminución de un 15% del presupuesto sanitario público entre 2010 y 2014 ha repercutido en un aumento del 16% en los beneficios de las aseguradoras [15]. La estadística de los Centros Hospitalarios de Cataluña que elabora el Departamento de Salut muestra también que durante estos años ha aumentado de manera notable el número de profesionales y las Inversiones en los centros hospitalarios privados mientras han disminuido en los del ICS hasta el inicio de una leve recuperación en los dos últimos años. Aun así las mejoras presupuestarias muestran un claro favoritismo por la atención hospitalaria. La situación precisa en la actualidad poner en el centro la acción de potenciar urgentemente la Atención Primaria para iniciar una reversión controlada del daño. Hasta ahora no se ha dado este paso.
Fundación sanitaria sin animo de lucro de Mollet. Gestiona cinco entes, hospital. Socio-sanitario, salud mental, tres residencias y rehabilitación junto a fisiogestion.
Propuestas de la Marea Blanca para un nuevo modelo de salud público 100x100
1º un cambio legislativo para evitar el sistema perverso para  separar lo público de lo privado
2º intervención reapropiación  por parte de la generalitat paulatinamente de la gestión hospitales y centros de atención primaria como son las EBAS y hospitales públicos como el de Mollet que los gestiona una fundación privada
3º prohibición de atención privada en centro de salud con provisión publica, barna clinic, palamos, y otros medicina deportiva privada a mollet
4º recuperar los presupuestos y plantillas del 2010
5º dotar la atención primaria de recursos y personal suficiente para hacerla verdaderamente el eje vertebrador del sistema público de salud de Catalunya
6º cambio de modelo organizativo y participativo para implicar a profesionales y usuarios
7º conseguir recuperar la atención sanitaria universal
8º acabar con los re-pagos sanitarios y las listas de espera de forma inmediata.
divendres, 4 de maig de 2018

200 años del nacimiento de Carlos Marx más actual que nunca….
200 años del nacimiento de Carlos Marx más actual que nunca….

Hace años cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética se nos dijo el fin del ideal socialista y Carlos Marx una entelequia, muchos abandonaron y se hicieron social demócratas , verdes y progresistas , solo unos pocos seguíamos creyendo en las enseñanzas de Marx que la lucha de clases es el motor de la historia y la contradicion capital trabajo , pues bien después de largos años de negación por parte de alguna izquierda el marxismo de Carlos está más vivo y necesario que nunca, el capitalismo salvaje como si hubiera otro tipo de capitalismo, está arrasando  las conquistas sociales y políticas que las clases trabajadoras y sus organizaciones sindicales y políticas de izquierdas habían conseguido en las pasadas décadas,  ahora es momento de volver a Marx, las alternativas seudo progresistas no son solución son la parte social y política que quiere domesticar el capitalismo como si este se pudiera reformar , la humanidad en casi su totalidad vive en un sistema de corte neoliberal y así no hay avances en Libertad , igualdad y fraternidad.
Vivimos tiempos de retrocesos en derechos sociales y políticos solo un proyecto emancipador, alternativo y revolucionado como nos enseñó Marx valdrá la pena luchar para conseguir la construcio de una nueva sociedad de hombres y mujeres libres e iguales.

Este 5 de mayo se cumplen 200 años del nacimiento de uno de los iconos de la historia contemporánea: el filósofo, intelectual e ideólogo comunista Karl Marx(Tréveris, Alemania, 1818).Considerado el pensador socialista más influyente del siglo XIX, autor cumbre del materialismo histórico,

ANTONIO LOPEZ  RESPONSABLE POLITICO DE COMUNISTAS DE CATALUYA A MOLLET Y MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO


dissabte, 2 de setembre de 2017

L'EUROPA QUE VOLEM. Serveis Públics un dret conquistat a preservar i augmentar
L'EUROPA QUE VOLEM.
Serveis Públics un dret conquistat a preservar i augmentar
Des del Partit de l'Esquerra Europea i Esquerra Unida i Alternativa considerem que els serveis públics no només són necessaris si no imprescindibles i per tant és l'objectiu que constitueixen el nucli dels nostres reptes i objectius amb la finalitat de mantenir i augmentar-los és la resposta a les necessitats socials de la nostra ciutadania europea.
Avui dia el capitalisme amenaça contra els serveis públics és brutal. Est és el moment de concebre una estratègia per impulsar polítiques i mobilitzacions per millorar els serveis públics europeus perquè les persones puguin cobrir les seves necessitats bàsiques i es beneficien dels béns col·lectius més enllà de la lògica del guany capitalista.
Est és un moment històric per a l'esquerra europea per canviar d'adreça, per estar en l'avantguarda i passar a l'ofensiva per una reapropiación dels serveis públics. Representen el nostre dret com a ciutadania i que es neguen a mirar béns com a 'clients'.
La nostra visió dels serveis públics
Quan parlem sobre el concepte dels serveis públics, no ens referim merament a alguns serveis dirigits al públic. A través del servei públic entenem l'opció política que implica la propietat, el finançament, la gestió i el control democràtic de l'estat a través de la participació ciutadana
Considerem els següents béns públics: educació, salut, habitatge, subministrament d'aliments, el medi ambient, la cultura, l'aigua, l'energia, el transport i la comunicació...
La conquesta dels Serveis públics, han estat el resultat de la lluita de la classe treballadora els moviments socials i l'esquerra, que Ells -ha construït pas a pas. Per satisfer les necessitats de les dones i els homes
Els països europeus no estan exempts d'aquest procés de demolició dels serveis públics, encara que els ritmes d'aplicació són diferents. La nostra Europa no és l'Europa de les retallades pressupostàries i les polítiques d'austeritat.
Anem a redefinir una nova generació de serveis públics gràcies a la participació i la mobilització social. És absolutament apropiat, legítima i considera.
La construcció dels serveis públics per al futur
Serveis públics nacionals han de ser Finançats per l'Estat pels sistemes nacionals de seguretat social, i han de ser gestionats i controlats democràticament fora de les regles del mercat.
Mentrestant, en paral·lel amb la construcció d'Europa, el territori està sorgint i les noves necessitats, com un subministrament adequat de l'energia i el medi ambient, es plantegen per a la població d'Europa. Un enfocament global per al continent europeu amb la finalitat de construir un nou servei públic europeu s'està convertint en essencial per fer front als desafiaments al llarg d'aquest territori.
La reapropiación
La reapropiación d'alta qualitat, els serveis públics universals i la igualtat, s'ha convertit avui dia en un acte revolucionari i pel que es percep. Hem de lluitar junts contra la renúncia diària.
Serveis públics hauries de ser Finançat pel pressupost dels Estats i les administracions públiques. Aquesta inversió ha de ser una prioritat per a autoritats públiques. Per tant, exigim el finançament públic dels serveis públics; i no per empreses privades lucratives,
La nostra visió dels serveis públics no és sota la bandera dels mercats d'enginyeria financera. Mesurem les metes de qualitat són, la igualtat, la justícia i el benestar universal. Per optimitzar la qualitat dels serveis públics, és necessari que els empleats públics, tinguin un estatus que els protegeix de pressions, el reconeixement de les seves qualificacions, la carrera professional, la seguretat laboral, remuneració adequada i de jubilació. La idea que podria ser Financin serveis públics i administrat de manera més eficaç pel mercat i per empreses privades clarament té col·lapsat. Liberalització Aquest és un veritable verí destructiu per a la qualitat del servei prestat a la gent i pel dret a Obtenir nous serveis.
Defensem el control democràtic dels ciutadans/as i es rebutgem la participació privada, segons el previst per l'avió Junker, donant una mescla pública-privada soscava els serveis. Aquestes privatitzacions perverses enfortiran un entorn favorable per a la corrupció escandalosa dels mercats a costa de la qualitat i universalitat del servei. No és factible per gestionar una bona lògica del públic i les lleis del sector privat: els objectius són diferents. Quan alguna cosa es converteix en públic i privat s'escapa al control democràtic.
La igualtat d'accés i l'apropiació social són fonamentals. Aquesta realitat és, per desgràcia, un exemple flagrant Tenint en compte l'escassetat de mitjans proporcionada per Europa per a la recepció de refugiats i migrants.

ANTONIO LOPEZ. MEMBRE DE LA COMISIO DE SRVICOS PUBLICOS DEL PARTIT DE L'ESQUERRA EUROPEA, (PiE)

diumenge, 30 de juliol de 2017

L’AFER DECATHLON

L’AFER DECATHLON

Acaba de fer-se públic la sentencia  TSJ de Catalunya que anu.la l,adjudicacio de laparce.la a Dekathlon dabant el   recurs presentat per la immobiliària Eurocarat contra l’adjudicació a la multinacional Decathlon d’un solar de la Vinyota per a usos comercials a l’any 2008, propietat de l’aleshores empresa pública Promosol, ara Mollet Impulsa.
 En aquella época, ara fa 9 anys, jo formava part com a regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA, el qual des del principi va denunciar públicament tota la sèrie d’irregularitats en envoltaven aquest procediment.
 En primer lloc, vam posar el crit al cel per l’abismal diferència de preu entre ambdues ofertes: Decathlon oferia aproximadament 6,2 milions d’Euros (que era el preu mínim de licitació), mentre que la seva competidora, Media Markt  representada per Eurocarat, n’oferia 8,5, el que suposava una diferència de 2,3 milions d’Euros. No ens cabia al cap com es podia acceptar una oferta econòmica amb una diferència tan brutal (373 milions de les antigues pessetes!). Però no només nosaltres, el propi gerent de Promosol (l’empresa municipal que gestionava el sòl públic i que avui es diu “Mollet Impulsa”) ja va advertir per escrit que aquesta gran diferència econòmica comportava risc d’impugnació.
 A més a més, existien d’altres irregularitats en aquest procediment, tal i com va fer constar la secretaria  municipal, la qual va elaborar un informe el que feia constar que la plica de Decathlon no hauria de ser admesa a la licitació (els condicionants suspensius, totalment prohibits en aquest tipus de licitacions). El propi alcalde va reconèixer al juny d’aquell any que s’assumien riscos a l’haver acceptat aquella oferta.
 En aquell moment i ara, la nostra principal preocupació era defensar els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Mollet, en cap cas els de les grans empreses, doncs no tenim cap motiu per preferir una o altra. De tot plegat, el que més ens amoïna són les conseqüències que això pot tenir per les ja de per si malmeses arques municipals, molt tocades després d’un altre revés judicial de l’Ajuntament com va ser la resolució de les expropiacions de terrenys de la Vinyota.
 Al  últim plé municipal el Sr. Monrás reconeixia  que el nostre grup municipal i jo en particular ens vam oposar  i feia  mencio a la diferència d'oferta d'ambdues empreses molt superior en la creacion de llocs de treball el Dekathlon,aquesta afirmacion és falsa ja que l'informe de la gerència de promosol l'oferta de Media Markt preveia 200 llocs de treball i Dekathlon 199.
  La nefasta gestió de l’equip de govern del PSC i el recolsament  el qual ha de donar moltes explicacions al respecte, perquè el que s’intueix de tot plegat es quelcom molt i molt greu, i més en l’actual context polític, darrere d’aquest tipus de casos a altres ajuntaments o administracions públiques han tingut que dimitir i/o resposablitats polítiques.
 Per ultim qui pagarà la mes que probable indemnitzacio a l'empresa Eurocart per una malisima gestion d'uns politicos irresponsables ? desitjo que no sigui el poble de Mollet.
 Antonio López.
 Antic Regidor d’ICV-EUiA i membre de la Comissió Local d’EUiA Mollet.

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...