diumenge, 4 de gener de 2009

En defensa de la sobirania del Ple municipal i de la democràcia participativa

.

Article d'Opinió de Antonio López - Regidor d'EUiA a Mollet

L’equip de govern municipal va aprovar al darrer Ple Municipal, celebrat el 16 de desembre, delegar en la Junta de Govern (PSC-CIU) les competències corresponents als projectes previstos amb els més de 9 milions d’euros que el govern central donarà al nostre Ajuntament d’acord amb l’establert al pla d’obres pels municipis.


Com a regidor d’EUiA, vaig defensar que tots els projectes que es duguin a terme han de ser debatuts i aprovats per tots els grups municipals en un Ple Municipal Extraordinari o amb caràcter d’urgència, tal i com es contempla al ROM, evitant d’aquesta forma donar un xec en blanc a l’equip de govern municipal.


Un cop més, el govern municipal vol eludir el legítim debat en el plenari. Les formes son molt importants en Democràcia i, encara que sigui a un nivell municipal, no pot confondre’s el poder legislatiu amb l’executiu. Per a que una decisió sigui legítima no només ha de ser correcte el seu contingut, sinó que a més ha de ser dictada per l’òrgan competent. I es que a aquestes alçades, els que ens governen no han aprés a distingir entre el fons i la forma.


La pretensió de delegar la tasca que correspon a tots els regidors i regidores que conformen el Ple Municipal en la Junta de Govern em sembla total i absolutament contrària amb la democràcia participativa que des d’EUiA defensem.


No cal oblidar que el que es busca amb aquesta mesura es evitar que tots els regidors puguin donar la seva opinió i oferir així propostes alternatives als projectes que es presentin. Per exemple, des del Grup Municipal d’ICV-EUiA tenim les nostres propostes sobre a on destinar els fons estatals d’inversió local. Entre d’altres coses, proposem que siguin destinats a un pla de supressió de barreres arquitectòniques, de millora de la seguretat vial, de promoció industrial, de protecció del medi ambient, en mesures orientades a impulsar la rehabilitació d’entorns i espais públics urbans, així com de rehabilitació o millora d’edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals i esportius. Amb la delegació de competències, totes aquestes propostes no podran ser plantejades al Ple Municipal, amb el dèficit democràtic que això suposa, especialment quan l’equip de govern no te la voluntat política de fer un procediment realment participatiu consultant a les entitats ciutadanes per a tenir en compte les seves necessitats a l’hora de decidir a on orientar aquest fons.


Després del debat en aquest Ple, tots els grups municipals van donar la seva conformitat a la mesura de delegació de competències a excepció de qui els escriu aquestes paraules, que, actuant en representació d’EUiA, va votar-hi en contra.


Per una altre part, valoro positivament que la nostra ciutat rebi més de 9 milions d’euros per tal de fer millores, però això no significa de cap manera que aquesta mesura resolgui els greus problemes que tindrà el nostre Ajuntament de cara a futurs finançaments, doncs el govern central del PSOE no te la voluntat política de fer una llei que millori la precarietat que pateixen els Ajuntaments.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...