divendres, 6 de febrer de 2009

El Museu Abelló inaugura l’exposició "El Mollet d’Abelló", un homenatge pòstum al mestre Joan Abelló

Avui divendres, 6 de febrer, a les 20 hores, el Museu Municipal Joan Abelló inaugura l’exposició El Mollet d’Abelló. Es tracta d’una mostra que presenta un total de 76 quadres de paisatges molletans provinents dels fons del Museu Abelló, de l’Ajuntament de Mollet, de col·leccionistes, de la col·lecció familiar, d’algun galerista, però principalment de particulars. Aquesta exposició ha estat comissariada pel Museu Abelló.L’exposició havia estat programada per celebrar el desè aniversari de la inauguració del Museu i ha coincidit, malauradament, amb la mort del mestre Abelló, el passat 25 de desembre. És, per tant, un homenatge pòstum de la ciutat a Joan Abelló i Prat.A la inauguració, que tindrà lloc el divendres 6 de febrer, a les 20 hores, hi assistiran l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, el president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació, José Manuel González, el regidor de Cultura, Dani Novo, les filles del mestre Abelló, Marta i Maria del mar Abelló, i la gerent del Museu, Pepa Ventura.Durant l’acte inaugural hi haurà l’actuació del grup Cluster-Musics, format per alumnes de l’Escola Municipal de Música.

el GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA, convoca roda de premsa


Desprès de la presentació de la moció sobre la revisió de l'increment aplicat a les ordenances fiscals per a l'any 2009, i el debat hagut al Ple Ordinari del mes de Gener, el GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA, convoca roda de premsa, per explicar el seu posicionament sobre aquest tema.

LLOC: Espai del Grup Municipal a l'Ajuntament de Mollet del Vallès
DIA: 10 de febrer de 2009
HORA: 18.30 hores.

L'atur torna a créixer en més de 1.800 afectats al mes de gener al Valles Oriental

L'atur torna a créixer en més de 1.800 afectats al mes de gener

L'atur suma un nou mes de creixements rècord. Aquest gener es va incrementar en 1.869 persones, que situen la xifra total al Vallès Oriental en 26.393 (amb una taxa d'atur del 15,74% sobre la població activa de 2001). El creixement, del 7,6%, és el mateix que la mitjana catalana.
Una vegada més, el mercat de treball de Granollers, el més gran de la comarca, va concentrar la major part del creixement en termes absoluts. A la zona central de la comarca, l'atur va créixer en 1.045 persones, i la taxa d'atur queda encara per sota de la mitjana comarcal, amb un 15,41%. A la zona de Mollet , el creixement era de 652 afectats, i la taxa d'atur queda en un 16%. El Baix Montseny registra un creixement de 142 treballadors. La taxa d'atur en aquest mercat de treball és la més alta de la comarca, amb un 18,22%.
En xifres absolutes, Granollers torna a estar per davant de Mollet per segon mes consecutiu, amb un creixement de la desocupació superior. Granollers creix en 342 aturats i Mollet , en 305.

dijous, 5 de febrer de 2009

CONFERENCIA DE SALVADOR JOVE- EX EURODIPUTADO DE IU


Jové afirmó que en la crisis económica española detecta graves responsabilidades políticas, pues Zapatero se negó repetidas veces a reconocer que aquélla existía. La destrucción de empleo y la fuerte recesión en que estamos en estos momentos ya habían sido vaticinadas por periódicos tan serios como The Economist, pero nadie quería ver nada. A mayor abundamiento, los PGE del Estado para 2009 no contemplan esa situación de crisis, como lo demuestra el que Solbes, quince días después de la aprobación de aquéllos, hubo de rectificar las previsiones de crecimiento y reconoció que el paro va a alcanzar al 15% de la población activa española. Los expedientes de
regulación de empleo, los cierres de fábricas, los 8.000 millones inyectados a los municipios para paliar el paro, los 100.000 millones destinados a los bancos.han sido medidas tomadas con posterioridad a la aprobación de unos presupuestos del Estado que no tuvieron en cuenta la crisis actual.

Un segundo elemento de la actitud gubernamental criticado por el conferenciante fue la reiterada alusión de Zapatero a que las causas de la crisis son exógenas, por lo que todo se fía a la recuperación internacional, cuando lo cierto es que tenemos un modelo económico específico que nos va a hacer salir más tarde de la crisis.

Situación internacional

Jové dio un breve repaso a la situación de crisis financiera internacional, de la que afirmó que nadie sabe nada sobre su alcance real. Aportó una explicación muy didáctica sobre las hipotecas 'subprime' en EEUU, que han contaminado todo el sistema financiero internacional, pues los capitales entregados a la Banca en todo el mundo no están contribuyendo a salvar a las empresas. Asistimos a una situación de crisis financiera, monetaria, destructora de empleo, del petróleo, alimentaria y ecológica, que se superpone a una seria crisis política. "El mundo, hoy, es mucho más complejo que antes", afirmó.

Tras estas alusiones a la situación internacional, pasó a analizar el contexto económico español.

Datos de la economía española

La situación grave en que estamos se ha gestado, a su juicio, por el modelo económico español, ligado al "ladrillo" y a la especulación urbanística. El 60% del total de los créditos de la banca han ido a parar estos años a las empresas constructoras y, en paralelo, el precio de la vivienda en España se ha ido disparando en proporciones muy superiores a los de Europa y, por supuesto, muy por encima del coste real del precio de construcción y de los salarios, para demostrar lo cual mostró una gráfica significativa.

Analizando otros parámetros, en el periodo 1995-2007 encontramos que la contribución al PIB del sector industrial ha pasado en esos años del 16% al 13,4%; la agricultura, del 4,2 % al 2,6%; el Sector Servicios se ha mantenido igual, pero la construcción ha pasado del 6% al 11%. Mientras tanto, la participación salarial en la renta nacional ha ido disminuyendo progresivamente, siendo los salarios significativamente más bajos en el sector de la construcción.

En cuanto al déficit exterior, el español es el más alto de los países industriales; respecto de los países de la UE estamos, sin embargo, a la cola en I+D y en gasto social. El modelo del ladrillo lo ha impregnado todo, las constructoras se han introducido en sectores claves como el de la energía y, cuando se han visto en peligro, acuden al capital extranjero para su rescate. Es el caso de SACYR, que ha negociado con la petrolera rusa LUCOY para saldar sus deudas en ENDESA.

¿Qué hacer?

Jové dijo que hay que movilizar el crédito, para lo que es preciso apostar por una Banca pública que sitúe la financiación de pequeñas y medianas empresas y la creación de empleo por encima de los beneficios empresariales. Es también necesaria una auténtica reforma fiscal, pendiente largo tiempo en este país, y, ante todo, urge hacer análisis serios, mucha pedagogía política y movilización social.

Tras la conferencia, se dio paso a un animado coloquio con las
personas asistentes al acto.

dimecres, 4 de febrer de 2009

REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A MOLLET:


REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A MOLLET:


En primer lloc, pel que respecta al tema de les ordenances fiscals, voldria deixar clar que el nostre grup municipal no ha proposat una rebaixa dels impostos, tal i com capciosament esgrimeix l’equip de govern municipal PSC-CIU, sinó que el que pretenem es un reajustament entre les pujades entorn al 5% contemplades als pressupostos pel 2009 i la inflació real de l’1,6% de l’any 2008, la qual és la referència per elaborar les pujades per l’any següent.

Som conscients de la situació precària que tenen els ajuntaments en general, i el nostre en particular per dos motius essencials: l’insuficient finançament per part de l’estat d’una banda i la política que el nostre Ajuntament ve desenvolupant en els darrers anys per una altra. Aquest últim motiu es deu entre d’altres coses a la desmesurada pujada de sous d’alts càrrecs de l’ens municipal i a les dedicacions remunerades amb un sou igualment desmesurat de tots els regidors de l’equip de govern PSC-CIU (18 d’un total de 25 regidors que conformen el consistori!). Cal recordar que els 7 regidors restants, els de l’oposició, entre la qual ens incloem, no tenen cap assignació directa per la seva tasca realitzada a l’Ajuntament, sinó que vivim exclusivament de la nostre feina, ja sigui per compte aliè en l’empresa privada o d’altres. També caldria fer menció com a exemple de la mala gestió dels recursos econòmics que està duent a terme el nostre consistori de la subvenció de 155.000 Euros a fons perdut que molt alegrement s’està destinant al GIRO, sense cap tipus de contrapartida a canvi. I com no, no ens podíem estar de recordar el regal de més de 2 milions d’euros a l’empresa Decathlon per instal·lar-se a la parcel·la d’usos comercials de la Vinyota.

El nostre ajuntament ha deixat de percebre unes quantitats importants de diners en les llicències d’obres i en les plusvàlues, cert és, però era necessari haver tingut en compte aquesta tendència en els pressupostos del 2009, doncs aquesta situació ja es venia venir. Per tant, el nostre consistori hauria d’haver estat més prudent i tenir en compte aquesta realitat. Ara anuncien que aquests pressupostos es revisaran pròximament. El nostre grup municipal ja va advertir que aquests pressupostos eren ficticis i irreals, i com sempre, els fets son tossuts i insisteixen en mostrar-nos quan una cosa està mal feta. Certament, l’equip de govern encerta quan rectifica, però s’ho podria haver estalviat si hagués escoltat una mica més a l’oposició al seu moment enlloc d’haver estat tan prepotents.

Perquè ara ens preguntem: qui pagarà aquesta situació? I la resposta està molt clara: els ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès, els quals hauran de fer front a uns impostos que s’han apujat el triple del cost de la vida. O es que algú creu que els seus sous s’incrementaran en un 5%? Es clar que no, i això si no són acomiadats dels seus llocs de feina, que desgraciadament i veient el panorama que tenim per davant, serà el que probablement els hi succeeixi a molts.

Per últim, no són amb insults i desqualificacions, tal i com fa el Sr. Monràs (qui es suposa que es l’alcalde de tots nosaltres) i la seva mà dreta, el Sr. Garzón, com s’arreglaran els greus problemes econòmics i socials que estem patint, sinó amb acords i consensos. el grup municipal d’ICV-EUiA, estem disposats oferir la nostra col·laboració en aquests temps tan difícils que tenim per davant, però això sí, amb transparència, escoltant als que pensen diferent i amb respecte mutu. Però sobretot, comptant amb el poble sobirà, treballant veritablement per a ells en un moment on moltes famílies estant començant a patir les greus conseqüències d’aquesta maleïda crisi. Per tant, impostos sí, però no així! Que paguin els que més tenen.Antonio Lopez
Regidor i Cordinador Local de EUIA de Mollet del Valles

POR LA ELIMINACION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CENTRE CULTURAL LA MARINETA DE MOLLET


Él centre cultural la marineta sé inaguro el año 1987 siendo Alcaldesa la Carme Coll del PSUC en colaboración con la Caixa y desde entonces es un equipamiento muy utilizado por las entidades de nuestra ciudad ya sean Xerredas, exposiciones entre otros, dispone de varias salas en la planta baja y otras en la planta alta.
En la planta baja es accesible correctamente, pero para subir a la segunda planta es necesario subir unas escaleras, haciendo imposible el acceso a las personas con movilidad reducida o personas con dificultades de movilidad.
Reiteradamente he planteado al equipo de gobierno municipal PSC-CIU una solución a este problema pero la respuesta que dan es que no hay previsto ninguna inversión lamentablemente están incumpliendo la normativa y lo que es más grave impiden a las personas más vulnerables de asistir libremente a cuantas actividades se hagan en dicho centro.

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...