dissabte, 18 d’abril de 2009

MÉS COHESIÓ SOCIAL DAVANT L’AUGMENT DE L’ATUR A LA NOSTRA CIUTAT de MOLLET DEL VALLES
Atès que la crisi econòmica i l’atur són els temes que més preocupant a la ciutadania en general i en concret als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.

Atès que l’atur a la nostra ciutat ha augmentat des d’agost de 2008 al març de 2009 en un 46,49% i un 10,57% el primer trimestre d’enguany.

Atès que aquesta situació esta provocant que al voltant de 1.000 persones de la nostra ciutat actualment no siguin perceptors de cap prestació o subsidi per desocupació.

Atès que l’ajuntament de Mollet del Vallès com administració local és la més propera al conjunt de la ciutadania molletana.

Atès que les diverses administracions estan prenent mesures per front a la crisi i a les seves conseqüències socials com és el desenvolupament del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL).

Davant d’això, el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


PRIMER- Creació d’un Pla d’Ocupació de caràcter anual amb finançament local i d’altres administracions s’escau discutit amb els interlocutors socials i econòmics de la ciutat amb l’objectiu de crear d’ocupació neta i reducció de la taxa d’atur de la ciutat. Atenció també al col·lectiu de treballadors/es autònomes

SEGON- Elaboració d’un Pla d’inserció laboral i ocupació social per part de l’Ajuntament, consistent en treball durant un any en tasques d’interès social (serveis d’acompanyament per a la gestió de la vida diària i serveis d’acció cívica a la comunitat). Acompanyat d’una formació adequada i la realització d’accions d’orientació laboral necessàries i adequades a les necessitats dels usuaris/àries. Establir la figura del tutor d’orientació individual, que tutelarà els itineraris acordats amb els usuaris/àries. Dotació de recursos adients per les polítiques d’orientació laboral.

TERCER- Ajuts a la contractació per part de les empreses. Dissenyar ajuts per a la creació d’ocupació realitzats amb persones de col·lectius desfavorits. Així com subvencionar la conversió de contractes temporals en indefinits quan el treballador/a tingui alguna característica que dificulti la seva inserció al mercat laboral.

QUART- Creació d’un Fons de Contingència dotat amb 200.000€ per a fer front a les necessitats bàsiques de les famílies més afectades per la recessió econòmica.

Grup Municipal ICV-EUIA de Mollel del Valles

CINQUÈ- Creació d’una Taula de Seguiment de les conseqüències de la crisi econòmica a la nostra ciutat amb els agents socials i econòmics més representatius i els grups municipals de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.


SISÉ- Impulsar les mesures adequades per facilitar l’accés a l’habitatge, en especial d’aquells sectors més vulnerables, com els ciutadans i ciutadanes beneficiaris d’habitatges de protecció oficial.

SETÈ- Demanar al Govern espanyol la reedició del Fons Estatal d’Inversió Local augmentant de manera considerable la despesa social per donar respostes a les necessitats socials de la nostra ciutat.

VUITÈ- Donar trasllat, a totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Congrés i Senat, als sindicats més representatius de Catalunya i a les organitzacions empresarials de la nostra ciutat i de Catalunya.Mollet del Vallès, abril de 2009

dijous, 16 d’abril de 2009

DIMISION YA DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA NO SE LES CAE LA CARA DE VERGUENZA


Cayo Lara rechaza retrasar la jubilación a los 67 años “por la contradicción profunda que supone hacerlo cuando hay miles de prejubilaciones de gente con ganas de trabajar”

30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS


Per primera vegada en la història del nostre país, el passat 3 d’abril es van complir 30 anys des de les primeres eleccions municipals després de la llarga dictadura franquista que va durar a vora 40 anys.

Es important destacar aquesta efemèride, doncs l’arribada de la democràcia a l’Ajuntament ha representat un canvi profund i positiu en la nostra ciutat, així com en el conjunt de tots els municipis. I es que no podem oblidar que han estat els Ajuntaments, els quals com administració més propera al ciutadà han estat els que han transformat els municipis, dotant-los d’equipaments educatius , serveis socials i d’un urbanisme de certa qualitat, amb zones verdes i espai públic suficient.

El Pla General de 1981 va posar les bases del que es avui Mollet. Aquest Pla fou elaborat pel primer Ajuntament democràtic de Mollet després de la dictadura, el qual estava encapçalat per l’Anna Bosch en nom del PSUC. I es que el nostre municipi ha estat governat durant aquests 30 anys majoritàriament per governs progressistes, no així en els darrers sis anys en que el PSC governa en coalició amb la dretana CiU.

Els ajuntaments no han estat sols en la consecució de les millores assolides en aquests trenta anys, doncs han comptat amb la col·laboració de moviments socials tals com les Associacions de Veïns i les AMPAS, els quals han estat motors reivindicatius que han ajudat moltíssim en la transformació en positiu de la nostre ciutat.

No tot, però, ha estat positiu. I es que darrerament estem assistint a una forma de fer política d’esquenes a la ciutadania, restant-li el protagonisme que li pertany. Això ha de canviar.

Un altre aspecte que ha de millorar es el finançament dels ajuntaments per part de l’estat, per tal que els primers puguin donar serveis de qualitat als ciutadans, especialment als més desfavorits.

La mobilitat i l’accessibilitat han de ser un repte per fer més humana la nostra ciutat, així com gestionar millor la cohesió social i la convivència de les diferents cultures que viuen a Mollet, deixant de banda tot tipus de prejudicis.

Per últim, només afegir que si em gaudit de trenta anys de democràcia es gràcies a totes aquelles persones que varen lluitar per la llibertat durant la II República, la Guerra Civil i la llarga nit del franquisme. Entre elles, molletans i molletanes tan il·lustres com els alcaldes republicans Josep Fortuny i Feliu Tura, el lluitador i sindicalista Manolo Fernàndez i la primera alcaldessa de l’actual democràcia, Anna Bosch, així com tantes i tantes persones que es mereixen el nostre reconeixement i gratitud.

dimarts, 14 d’abril de 2009

Flors i poemes per fer camí cap a la Tercera República

·
·
·
· La Comissió Prorepública de Mollet, formada per ICV, EUiA, PSUC Viu, PCC i Joves Comunistes, celebrava dimarts l'acte en commemoració al 78è aniversari de la proclamació de la Segona República.
· “Estem en una democràcia quasi perfecta, només falta la República”. Així concloïa l'acte Antonio López, regidor d’ICV-EUiA. varias persones es va apropar a la plaça de la República per “recordar aquelles persones que van oposar-se al franquisme amb totes les seves conseqüències”, reivindicava el manifest, la lectura del qual va donar el tret de sortida a la trobada. També es va homenatjar “companys que exemplifiquen la lluita i que ara no estan entre nosaltres, com ara en Josep Fortuny, el Feliu Tura, l’Anna Bosch o el Manolo Fernández”.
Després de la lectura del manifest, els assistents van fer una ofrena floral al monument de la plaça. Seguidament, Mercè Bastida, com ja va fer l’any anterior, va llegir dos poemes: Grito hacia Roma, de Federico García Lorca, en el qual l’autor fa una sàtira d’allò que s’hauria d’arreglar dels municipis; i uns versos de Miquel Martí i Pol que fan referència a “l’esperança dels pobles que són petits però que haurien de ser grans en unitat”, assegura Bastida.
Un dels moments culminants va ser el cant de l’Himne de Riego, conegut com el de la Segona República, i de Els Segadors, que es va interpretar amb algun puny enlaire. Per acabar, López va assegurar que “s’ha de seguir lluitant per arribar a la Tercera República per a tots aquells que van morir per la llibertat”. A més, el regidor va assegurar que cada any presentarà una moció perquè “Mollet s’uneixi a la Xarxa de Municipis per a la Tercera República i sigui un acte institucionalitzat i popular”.

dilluns, 13 d’abril de 2009

MARQUESINES PER A LES PARADES DEL BUS URBÀ JA!

Tot just fa un mes es van complir sis anys de la inauguració de la única línea de bus urbà que disposa la nostra ciutat, i no es fer precisament per voluntat del PSC, sinó per obligació legal, doncs la normativa obliga a tenir un servei de bus urbà a tots els municipis que excedeixin els 50.000 habitants, xifra que Mollet havia assolit per aquelles dates.

Amb aquesta premissa inicial ja observem la desgana amb la que el nostre Ajuntament gestiona aquest tema, el qual que queda corroborat amb el fet que en tot aquest temps no s’ha introduït cap ruta nova ni cap nova línea i amb el que es més preocupant: el mal estat en que es troben moltes de les parades d’aquest servei, així com la manca de marquesines per aixoplugar a aquelles persones que estiguin esperant el seu autobús.

En diferents plens municipals el nostre grup municipal s’ha interessat per aquestes qüestions a través del Regidor Antonio López, i la resposta del regidor de Mobilitat, el Sr. Estruch, es sempre la mateixa: admet la realitat d’aquesta situació però no hi pensa fer res al respecte, ja s’espavilaran els usuaris.

Aquesta es una situació que venim denunciant des de fa més d’un any, però pel vist l’equip de govern no te cap interès a solucionar aquest problema que afecta a molts ciutadans i ciutadanes de la nostre ciutat, i es que aquesta no es la manera de garantir un transport públic alternatiu i de qualitat, que es el que deurien de fer els que ens governen.

VACANÇES A LA PROVENCE FRANCESA
Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...