divendres, 8 de maig de 2009

CONVENI COL-LECTIU DEL METAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA


Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya

Conveni col•lectiu per a la indústria siderometal•lúrgica de la província de Barcelona

El 17 de maig de 2007 es va signar el Conveni provincial del metall de la província de Barcelona per al període 2007-2012, després d'un intens procés negociador amb la Unió Patronal Metal•lúrgica. El 14 d'abril de 2007 ja es va arribar a un principi d'acord que es va concretar en el conveni actual i que es va sotmetre a l'opinió dels afiliats i afiliades del sector, amb un resultat favorable a la signatura.

El text del conveni, que afecta al voltant de 240.000 treballadors i treballadores, repartits en 8.000 centres de treball, es va publicar en el DOGC número 4915, de 29 de juny de 2007.

Les taules i annexos salarials per al 2009 s'han signat el dia 20 de gener amb increments a partir del 3,58%, que surten de la fórmula següent: IPC previst de 2009 + 0,4% previst en el conveni més l'increment addicional acordat per a cada un dels grups per cada any de vigència del conveni. Aquestes taules s'han publicat en el DOGC número 5355, de 7 d'abril de 2009.

dijous, 7 de maig de 2009

PEL TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARSMOCIÓ QUE PRESENTAREM AL PROXIM PLE MUNICIPAL

Que presenta al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa en defensa d’un pla per al tancament progressiu de les centrals nuclears


Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni mediambientalment acceptable.

Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de residus radioactius impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les armes nuclears.

Atès que en la campanya per a les eleccions generals del 2008, el PSOE es va comprometre en el seu programa electoral al tancament progressiu de les centrals nuclears, substituint-les per “energies netes, segures i menys perilloses”.

Atenent al fet que, a l’Estat Espanyol, la central nuclear de Santa Maria de Garoña, de 466 MW de potència elèctrica, va ser autoritzada a entrar en funcionament el 30 d’octubre de 1970, amb el que ha complert ja més de 38 anys de funcionament tècnic.

Atès que aquesta central funciona amb una autorització d’explotació concedida el 5 de juliol de 1999, i vàlida fins al 5 de juliol de l’any 2009.

Atès que al gener de l’any 2007 la vice-presidenta del Govern va anunciar la intenció de procedir al tancament d’aquesta central nuclear, intenció coherent amb el malmès estat de la instal·lació, que es detalla en un altre punt d’aquest escrit.

Atès que la central presenta greus problemes estructurals com fallides en les bateries d’alimentació d’emergència, processos de corrosió que afecten al circuit primari i a les entrades de les barres de control; el que ha donat origen a que s’hagin produït 5 declaracions d’incidents només durant l’any 2008.

Atès que segons un informe del propi Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la central presenta 78 elements que es consideren severament degradats, i altres 135 components amb un estat de degradació que es qualifica de mitjà o baix.

Atès que la central ha superat, amb escreix, el seu cicle tècnic de funcionament; i que el manteniment de la seva activitat en les condicions descrites implica un increment del risc d’accident, de les emissions radioactives alliberades amb el conseqüent perill pel medi ambient i la salut de la població, i un increment del volum de residus radioactius d’alta activitat a gestionar en un futur.

Atès que les condicions descrites es poden donar en un futur més o menys proper a les centrals nuclears en funcionament a Catalunya, que la naturalesa de difusió en l’espai i persistència en el temps de la contaminació radioactiva implica que els criteris de proximitat o llunyania siguin molt relatius, i de que es tracta d’una central amb un pes irrellevant en el conjunt del sistema de generació elèctric.

Atès que renovar l’autorització d’explotació d’aquesta central significa establir el precedent d’un cicle de funcionament nuclear de 49 anys, prenent una decisió contrària a qualsevol concepció del principi de precaució.

Per tot això, el grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que procedeixi al tancament definitiu de la central nuclear de Santa Maria de Garoña quan expiri l’actual autorització d’explotació.

Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, a partir del tancament de la central de Garoña, posi en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears, i que prengui les mesures necessàries per fer possible un sistema energètic sostenible.

Tercer.- Traslladar al Govern de l’Estat el rebuig del municipi de Mollet del Vallès a que es pugui instal·lar un magatzem temporal centralitzat (ATC en les sigles en castellà) de residus radioactius a Catalunya.

Tercer.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA MOLLET DEL VALLES

dimarts, 5 de maig de 2009

ACTO CONTRA LA CRISIS CON CAYO LARA EN BARCELONAActe "Crisi? respostes des de l´esquerra"

Presenta: Isabel Ribas, Coordinadora d´EUiA de Barcelona.
Intervenen: Núria Lozano, Candidata núm. 2 d´ ICV-EUiA a les eleccions europees.

Cayo Lara, Coordinador general d´IU.

Jordi Miralles, Coordinador general d´EUiA.


Hora i lloc: Dimecres 13 de maig de 2009 a les 18:30h

Auditori del Cibernàrium

(Parc tecnològic Zona nord. C/ Marie Curie, s/n. Metro Llucmajor, linea 4. Ronda de dalt sortida 3, pg Valldaura)
Cartell:

diumenge, 3 de maig de 2009

ESTOY TOTALMENTE D ACUERDO CON JULIO ANGUITA LO DE ROSA AGUILAR ES UN ACTO DE TRAICION PARA LOS QUE EN ALGUN MOMENTO CONFIAMOS EN ELLA


Julio Anguita: "A Izquierda Unida no hay quien se la cargue"

Rosa Aguilar “sigue la senda de todos los tránsfugas que en IU han sido”

Quien fuera primer alcalde de la democracia en Córdoba, Secretario General del Partido Comunista y Coodinador General de Izquierda Unida, ha declarado que la decisión adoptada por Rosa Aguilar de marcharse a la Junta de Andalucía supone "una postura indefendible, tomada con nocturnidad y alevosía.” Anguita ha pasado, en diez dias, de ser comprensible con la decisión tomada por Rosa Aguilar, a mostrarse muy duro y enfadado con la que fuera su “delfina” en el Ayuntamiento. Anguita afirma en una exclusiva, hoy, en el diario Córdoba, que “para mí es demasiado que se mienta, se tergiverse y se diga que se ha ido con la palma del martirio".

ANTONIO LOPEZ REGIDOR DE ICV-EUIA VISITANDO GALLECS EL 2 DE MAYO (VER VIDEO)Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...