dimarts, 22 de setembre de 2009

PSC-CIU VOTAN EN CONTRA DE LA GRATUIDAD DE LOS ORDENADORE EN LOS COLEGIOS Y ERC SE ASBTIENE LA MOCION DE RENFE SE APROVO POR UNANIMIDAD


La coalició presentarà dues mocions al proper ple municipal del 28 de setembreA la primera de les mocions, el Grup Municipal d'ICV-EUiA, aprofitant la celebració de la setmana de la mobilitat, denuncia la inadequada situació de les estacions ferroviàries de la ciutat pel que toca als passos per les andanes i a l'accessibilitat general, dificultant així l'accés al transport públic al veïns amb dificultats de mobilitat.
ICV-EUiA proposa que l'ajuntament demani al Ministeri de Foment i a ADIF la pressa de mesures urgents per tal de solucionar aquests problemes i adequar les seves instal·lacions al 100% a les normatives de seguretat i d'accessibilitat de Catalunya.
A la segona moció ICV-EUIA de Mollet fa una reflexió sobre les implicacions del nou pla "Projecte 1x1" que facilitarà un ordinador portàtil als alumnes de la educació obligatòria i que ha generat una certa polèmica donat que la Generalitat proposa que els cost sigui assumit al 50% per les famílies. ICV-EUiA proposa que aquests ordinadors tinguin caràcter de material escolar de caràcter col·lectiu i reutilitzable de tal forma que aquest material sigui propietat dels centres escolars i el seu cost vagi a càrrec del Departament d'Educació.
Mollet del Vallès, a 22 de setembre de 2009.
Grup Municipal d’ICV-EUiA de Mollet

diumenge, 20 de setembre de 2009

COMPARTO LA OPINION DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL PCE


El PCE pide una ley como la sueca para la prostitución en España

El PCE quiere mostrar su total rechazo a la propuesta del Alcalde de Barcelona, que propone prohibir la prostitucion en las calles de Barcelona. Este tipo de propuesta solo perjudica a las mujeres prosituidas, considerandolas delincuentes, en vez de seres humanos explotados por la violencia de genero y la marginacion de clase. La medida que propone IC verds, la llamada regulacion, es la institucionalizacion de dicha violencia.

Para el PCE, la unica manera seria y que protege a las mujeres que estan en esta situacion es la incorporacion de estas al mercado laboral, mediante formacion y planes concretos que les apoyen y les ayuden a salir de esta situacion de violencia y explotacion, y penalizar a los mal llamados clientes que utilizan el cuerpo de las mujeres como si fueran objetos que se compran y se venden

Una ley como la sueca, que castiga a los prostituidores y proxenetas, pero ayuda a las mujeres prostituidas a salir de esa situacion de violencia, seria la unica medida que permitiria dar una salida seria y responsable a estas mujeres.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM, PER A GARANTIR DE MANERA URGENT EL PAS ENTRE ANDANES A LES ESTACIONS DE RENFE .PLE DE SETEMBRE


Les estacions de tren dependents de l'Adif i per les quals hi circulen els trens de RENFE a tota Catalunya, pateixen en la seva majoria greus carències d'accessibilitat, en especial en el pas entre andanes.

Des de fa molt temps aquest pas s'ha solucionat amb túnels interns amb moltes escales o be amb passos de travesses de fusta entre les diferents andanes o altres materials alterables.

El incompliment de les normatives d'accessibilitat de Catalunya es del tot evident, perjudicant sobre tot a les persones grans, discapacitades físiques i a les persones que porten un cotxet d'infants, maletes, etc., que es veuen obligades a passar pels passos de travesses de fusta que no tenen les necessàries mesures de seguretat per garantir un pas segur i correcte dels usuaris. Fet que ha quedat clarament demostrat pel lamentable accident que s'ha produït el passat 23 d'agost a Sant Feliu de Llobregat on una persona amb cadira de rodes va quedar entrebancada en un d'aquest passos, essent atropellada pel tren.

Vistes aquestes tràgiques conseqüències de la manca d'accessibilitat i seguretat en el passos entre andanes en les estacions a càrrec de l'ADIF.

Vist que a les nostres estacions de trens Mollet- Sant Fost i Mollet- Santa Rosa, es pot comprovar la existència d'aquest passos entre andanes inadequats i insegurs, que posen en perill la vida de les persones i en especial les de mobilitat reduïda

El grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents acords per part del ple municipal:

Primer - Sol·licitar al Ministeri de Foment i l'ADIF la pressa de mesures urgents per solucionar de forma provisional la manca de seguretat del pas entre andanes, mitjançant la substitució urgent massiva dels passos de fusta entre andanes, per passos realitzats en llosetes de cautxú que garanteixen la segureta dels usuaris a totes les estacions de Catalunya, i en especial les situades en la nostra ciutat.

Segon- Exigir al Ministeri de Foment la realització d'un programa urgent d'accessibilitat a totes les estacions, amb la consegüent dotació pressupostària, que permeti garantir al 100 % la normativa d'accessibilitat de Catalunya.

Tercer- Traslladar el present acord al Ministeri de Foment, Conselleria de DPTOP de la Generalitat de Catalunya, ADIF, RENFE, Síndic de Greuges de Catalunya, a la Associació per a la Promoció del Transport Públic i a les entitats de la ciutat.


Grup Municipal d’ICV-EUiA Mollet del Valles

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...