dijous, 25 de març de 2010

Mocion: aprobada por unanimidad presentada por el Grup Municipal de ICV-EUIA de Mollet del VallesMOCIÓ Que presenta al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Valles el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa en el CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MIGUEL HERNÀNDEZ I PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA.

Exposició  de motius 
La proclamació de la II República Espanyola, el 14 de abril de 1931 va fer possible el somni d’un Estat que era capaç de ser millor que ell mateix. Malgrat la brevetat de la seva vida, la II República va desenvolupar una gran tasca en molts camps de la vida pública, situant a l’Estat Espanyol en l’avantguarda social i cultural mundial. Entre aquets avanços cal situar la reforma agrària, el sufragi femení, la separació de poder, l’assistència Sanitaria, la difusió cultural a tot arreu, un increment de l’activitat literària i de l’educació, mitjançant la construcció d’escoles (en el període borbònic entre 1909-1931, es van construir 11.128 escoles, mentre que amb l’arribada de la República des d’abril de 1.931 a desembre 1932 es van construir 9.600 noves escoles).
Cal fer esment a tres grans iniciatives: las Universitats Populars, las Missions Pedagògiques i els teatres ambulants, que van anar des dels ambients més urbans fins als rurals.

 La República va impulsar la cultura en tots els àmbits de la creació artística, el debat intel·lectual i la vida universitària, el nom de la II República anirà sempre lligat a l’època de màxim esplendor cultural de l’Estat Espanyol en la era moderna. Va ser la convivència de diverses generacions, amb les seves peculiaritats. En primer lloc la generació del 98, d’Unamuno, Valle Inclán, Machado, Baroja y Azorín . També un renaixement de les cultures Catalana, Gallega  i Basca . Hauríem d’afegir una generació anomenada del 14, una generació més d’ “especialistes” entre els que hi ha Ortega, Eugenio D’Ors, Juan Ramón Jiménez y Pérez de Ayala, i de la que també formaria part Azaña. I la generació del 27, la més colpejada per la Guerra Civil atès el compromís polític dels seus membres, i que son els veritables protagonistes dels canvis socials i del nou impuls cultural que esdevenen en aquest període república, entre ells  Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre...Cal també esmentar Rosa Chacel o Maria Zambrano,que tot i no pertànyer aquest grup, en tenen forts lligams i desenvolupen la seva creació a l’exili.

Pertanyent a la generació del 27, Miguel Hernández, es el més jove de tots els membres, nascut a Oriola 30 d’Octubre de 1.910 i mort a la presó d’Alacant el 1942 a l’edat de 31 anys, militant comunista del PCE i un dels més compromesos, la seva poesia beu de forma directa de l’entorn polític i social de la seva època, des del punt de vista d’un home de la terra i que viu en ella.

L’evolució poètica de Miguel Hernández no es pas al.liena als canvis que esdevenen a la decada dels anys 30, ans al contrari. Sobretot perque a diferencia de molts autors de la generació del 27 que arriben al compromis social des de les classes acomodades, des de la burgesia, Miguel Hernández forma part de la classe social més desemparada i humil.
Aquesta és un dels punt més destacats de la seva personalitat, un afany de prendre el tren dels nous Vents del poble, per recollir els orígens, universalitzant-los dins la seva obra.
 
Volem en el Centenari del naixement de Miguel Hernández, un Centenari que esta desenvolupant nombrosos actes d’homenatge, recordar a aquest poeta, compartint els seus anhels i desig de llibertat i justicia social. I alhora transmetre la necessitat de recuperar la memòria d’aquest fèrtil període de la nostra història.

Com deia Pablo Neruda, en el poema A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España

“No estoy solo desde que has muerto.
Estoy con los que te buscan.”


Per tot això, el grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mollet del Valles, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

ACORDS:  
Primer.-El Ple Municipal acorda adherir-se a la reclamació dels familiars, amics/gues del poeta i de la Fundació Miguel Hernández d’anul·lació de la sentencia a mort emesa en el “Procedimiento Sumarísimo de Urgencia Nº 21.001, contra Miguel Hernández Gilabert” por “Rebelión militar”. El Foro Estatal de la Memòria Històrica o la Associació de la Memòria Històrica, de forma conjunta amb la Coordinadora de la Memòria Historia, han demanat de forma continuada la necessitat d’ampliar el supòsits en la Llei de Memòria Històrica, de 27 de Desembre, de 2007, per suspendre totes les sentencies dictades per la Judicatura Franquista.
Segon.- Adherir-se al Centenari del naixement de Miguel Hernández, recolzant aquelles activitats que es desenvolupin al municipi. I proposem el nom  de Miguel Hernández per a un espai públic (carrer, plaça, escola, biblioteca..) del nostre municipi.
Tercer.- Acordem  fer arribar aquesta moció a la Fundació Miguel Hernández, a la Federació i Associació de Municipis, així com a la Diputació de Barcelona per que la faci extensiva dins del seu àmbit d’actuació.

Mocion: que presenta del Grup Municipal de ICV-EUIA de Mollet del Valles sobre CubaEl  pleno del Parlamento Europeo ha aprobado  una resolución sobre las relaciones de la Unión Europea con Cuba tras la muerte de Orlando Zapata después de mantener una huelga de hambre de 85 días.

 el Grupo de Amistad con el Pueblo cubano del Parlamento Europeo, ha denunciado el "ejercicio de manipulación política que supone esta resolución. Los diputados de la derecha, apoyados por liberales y gran parte de la socialdemocracia, han instrumentalizado los derechos humanos y, en concreto,  la muerte de Orlando Zapata con el objetivo de condenar al gobierno de Cuba".

" otra vez se han negado a presentar una resolución ante este Parlamento condenando el golpe de Estado en Honduras. Son los mismos reiteradamente se empeñan en silenciar los asesinatos de sindicalistas en Colombia. Son los  mismos a los que no les preocupa la muerte de civiles en Afganistán o que permanecen mudos ante las constantes violaciones de derechos humanos en Marruecos".
 
esto supone un acto de injerencia inaceptable, que contraviene los principios fundamentales de la legislación internacional, en concreto la Carta de Naciones Unidas de 1945 y el Pacto Internacional de Derechos políticos y Civiles de la ONU según el cual "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, y en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política".

"Desde hace más de 50 años  los EEUU mantienen sobre Cuba un bloqueo económico, comercial y financiero en flagrante violación del derecho internacional que tiene severas consecuencias sobre la economía y las condiciones de vida de los cubanos. A pesar de ello, el gobierno cubano ha seguido garantizando sus ciudadanos el acceso universal a la salud y a la educación".

"Desde 1998 cinco ciudadanos cubanos siguen encarcelados en los EEUU sin que haya habido un juicio justo y, por el contrario, el gobierno de EEUU sigue dando refugio a un nacional cubano autor de un atentado contra un avión civil que causó la muerte de 76 personas".

lo que Cuba necesita de la UE es "que se establezca una relación de tú a tú con la isla, una relación basada en el diálogo sobre temas de agenda común incluyendo los temas de derechos humanos. Reclamamos la normalización de las relaciones de la UE con Cuba, tal y como la Unión Europea hace con el resto de países del mundo. Por eso exigimos que se retire la posición común porque supone un trato de excepción que la UE no tiene con ningún otro país".

"La Presidencia española precisamente se ha comprometido a esto, por lo que instamos a que siga este camino, a que ponga fin a la posición común, puesto que es el obstáculo principal para un diálogo normalizado con la República de Cuba.

dimarts, 23 de març de 2010

Mollet amb CubaMollet amb Cuba demana intervenir al ple de l'Ajuntament de Mollet d'aquest dimecres 24 de Març  per defensar Cuba de mocions de PP i CiU

 La entitat denúncia un nou massiu atac polític i mediàtic contra  el poble cubà i el seu legitim mòdel polític i económic aprofitant la tràgica i lamentable mort d'un pres en vaga de fam

 Aquest dimecres 24/3 a les 19'30 hores ens concentrarem a a la porta de l'Ajuntament de Mollet per tal d'acompanyar la lectura del nostre manifest.

Viaje a Sevilla ciudad preciosa
Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...