dijous, 14 d’abril de 2011

Hacia la III Republica Federal y Solidaria


IMPULSAR LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE LES CIUTATS I ELS POBLES

La darrera dècada s’ha produït un moviment social a Catalunya i en el conjunt de
l’Estat a favor de la recuperació de la memòria democràtica. Un moviment que va
impulsar un veritable debat social i polític sobre la nostra història contemporània, que
ha consolidat en la societat catalana conceptes com el dret de la ciutadania a
conèixer el passat, el respecte per la pluralitat de memòries democràtiques, el
reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme i la lluita per la
democràcia, els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals.
Avui més que mai, en plena crisi econòmica, i en un context d’atac als drets socials,
cal reivindicar el paper de la memòria com a element fonamental d’una cultura
democràtica sòlida que reconeix el paper del compromís cívic i de les lluites
col·lectives com a impulsors de les conquestes democràtiques i socials.
La gent d’ICV-EUiA hem estat protagonistes i impulsors/es d’aquest moviment.
La constitució del Memorial Democràtic i l’anomenada Llei de fosses, van ser els
moments culminants d’una política pública de memòria democràtica capdavantera a
l’Estat.
Les entitats socials, nacionals i locals, de recuperació de la memòria històrica, els
ajuntaments, els consells comarcals, les universitats o els centres d’estudis locals han
tingut un paper fonamental en l’impuls i consolidació d’aquesta política pública. Entre
el 2005 i el 2010 es van concedir ajuts a 1.329 projectes arreu del territori, una prova
evident de què les polítiques de memòria democràtica responen a una demanda social
i territorial molt arrelada.
La creació de la Xarxa d’espais de memòria, amb la implicació de molts ajuntaments,
per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial del període 1931-1980 va aportar
una dimensió territorial i descentralitzada a les polítiques de memòria i al mateix
Memorial Democràtic, amb la senyalització i museització d’espais significatius del
nostre passat recent.
El govern de CiU ja ha expressat la seva voluntat de reduir dràsticament el
Memorial Democràtic i afeblir i reorientar les polítiques de memòria democràtica,
i ha posat en qüestió, per exemple, la política de reparació de les víctimes de la Guerra
Civil i el franquisme.
Ara els ajuntaments han de continuar sent els impulsors de les polítiques de
memòria democràtica, situant en la seva agenta política i cultural el coneixement, el
debat i la difusió del procés històric que ens ha portat cap a la recuperació de la
democràcia i l’autogovern. Els ajuntaments han de ser els garants del dret de la
ciutadania a conèixer el passat i generar una cultura democràtica més forta.

diumenge, 10 d’abril de 2011

Memoria historica: Exposicion Presas de Franco a Mollet


A Través de imágenes y documentos, algunos de ellos sonoros, la muestra Presas de Franco reconstruye el microcosmos carcelario femenino entre 1936 y 1945. La exposición se puede ver desde el próximo Martes dia 12 al Domindo 17 de abril. en la Sala Fivaller Rambla de Mollet del Valles.
Presas de Franco, organizada por la Asociació Catalana de Investigacions Marxistas, no sólo recoge fotografías, muchas de ellas inéditas, sino también documentos recogidos en las cárceles femeninas de toda España durante esos años.
Así, a través de reproductores de MP3 se pueden escuchar las voces de aquellas mujeres y, de esta forma, con la suma de imagen, sonido y texto, el espectador pueda introducirse en ese microcosmos y entender lo que sufrieron cientos de represaliadas políticas.
La exposición se divide en siete partes: Las galeras de mujeres, El castigo, Los niños en la prisión, Las prostitutas, El trabajo, La resistencia y La memoria.
El objetivo marcado por Presas de Franco es el de "continuar reconstruyendo un período de la historia contemporánea marcado por el trauma y el terror de la Guerra Civil". Pero sobre todo, la exposición pretende "ser testimonio de la memoria de los 'excluidos' y 'excluidas' de las 'grandes historias' formen parte del período histórico que protagonizaron".
Desde L´acim y ICV –EUIA os invitamos a "visualizar la experiencia penitenciaria femenina de las primeras décadas de la dictadura franquista, a partir de un diálogo continuo entre memoria e historia, donde se conjugan las imágenes y los documentos con el recuerdo y los testimonios de las mujeres encarceladas".

Mocion . aprobada por el pleno municipal de Mollet sobre las Hipoteques a proposta de ICV-EUIA


MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE
Atès que l’habitatge és un dret humà fonamental recollit al article 47 de la Constitució Espanyola i a l’Estatut de Catalunya.
Atès que la situació d’atur està originant un increment accelerat de les execucions d’expulsió de l’habitatge habitual per impagament de la hipoteca, subordinant un dret fonamental als interessos financers i generant greus problemes personals i familiars. En aquest sentit, segons el Consejo General del Poder Judicial, l’any 2008 es van executar 58.686, prop de 115.000 el 2009 i es preveu que 2010 es tanqui amb més de 180.000 expulsions de l’habitatge habitual.
Atès que la legislació hipotecària espanyola es extremadament favorable als interessos financers, no és compatible amb el dret prioritari a l’habitatge que establert la Constitució i el nostre Estatut, com si succeeix a d’altres països com França o Estats Units, que tenen legislacions més properes als interessos de la ciutadania.
Atès que les organitzacions socials i els propis afectats estan prenent iniciatives legals per a revertir aquesta situació.
El Grup municipal ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar a la Fiscalia que es personi en els procediments de desnonament per impagament d’hipoteques quan el prestatari aporti indicis de que el contracte pugui contenir irregularitats en quant a la formalització d’avals o garanties o d’un altre tipus, o quan en el procediment d’embargament no s’hagi complert allò esta blert per a garantir la informació i els drets del prestatari.
Tanmateix, proposar al Consell Superior del Poder Judicial que en el compliment de les seves competències relatives, a la millora de la tutela judicial dels drets interessos legítims de la ciutadania, estableixi recomanacions per a que els jutges puguin actuar d’ofici en els procediments d’embargament, quan apreciïn irregularitats legals en els contractes hipotecaris o en l’efectivitat real dels drets del prestatari.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a reformar la Llei Hipotecària en el sentit de que només el bé hipotecat respongui com a garantia del pagament del crèdit hipotecari concedit.
Tercer:- Instar al Govern de l’Estat a reformar el Codi civil per tal de regular la “Dación de pago” com a procediment preferent per a extingir qualsevol obligació derivada de l’ impagament d’un crèdit hipotecari i la seva inclusió al codi civil.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a adoptar les disposicions legals pertinents per tal de que es suspengui la execució d’un desnonament com a conseqüència d’impagament de la hipoteca sobre l’habitatge habitual quan al menys un dels membres de la unitat familiar estiguin en situació d’atur.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acords al Govern de l’Estat, als grups del Congrés i el Senat, a la FAVV,CCOO,UGT,

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...