dimecres, 2 de novembre de 2011

Cayo Lara el Domingo 6 de Noviembre en Catalunya ( Sant Adria del Besos)Cayo Lara a Sant Adrià de Besòs

ÚNIC ACTE DE CAMPANYA DE CAYO LARA A CATALUNYA!

El candidat d'IU a les generals, Cayo Lara, farà un acte de campanya a la plaça de la Vila de Sant Adrià de Besòs. En cas de pluja, l'acte es traslladarà a la Biblioteca Font de la Mina (c/ Ponent, 21-25).

Hora: 12h

dimarts, 1 de novembre de 2011

PSC i CIU de Mollet rechazan una Mocion para luchar contra la crisis y la exclusion social


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS PER LA CREACIO D’EINES DE LLUITA MUNICIPALS CONTRA LA CRISI.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS:


ens trobem en una greu crisi econòmica que afecta severament milers de ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès.

e les dades d’atur del passat més de setembre indicaven que hi han 5.553 veïns i veïnes de Mollet en situació de desocupació. Dada que representa el número més gran de la nostra història.

les entitats que treballen en els àmbits de la integració i l’assistència social a la nostra ciutat certifiquen un important augment de la demanda d’ajudes de tot tipus per part de cada vegada més veïns.

la problemàtica dels desnonaments també ha arribat a Mollet agreujant la situació de moltes famílies.

les diferents previsions econòmiques indiquen que lluny de solucionar-se aquesta situació econòmica por allargar-se en el temps i, fins i tot, empitjorar.

una situació de crisi sostinguda en una ciutat com Mollet pot comportar diferents efectes negatius que dificultin la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida del veïns.

és competència d’aquest Ajuntament, tal i com ha manifestat el seu Ple en diverses ocasions, la intervenció en la economia local i la seva dinamització per tal de millorar les condicions de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Lluitant activament contra l’exclusió social i la pobresa a la ciutatÉs per això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l’adopció dels següentsPRIMER: elaboració d’un ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA CRISI A MOLLET. Que reculli diferents indicadors socioeconòmics de la ciutat, la seva evolució en el temps i que analitzi els riscos d’exclusió social i pobresa a la nostra ciutat per tal de lluitar contra aquestes problemàtiques

SEGON: La creació d’un OBSERVATORI DE DADES SOCIOECONOMIQUES DE MOLLET que reculli periòdicament, mantingui actualitzades i faci públics les dades dels indicadors socioeconòmics de la ciutat. Per tal de tenir una eina actualitzada que ens permeti seguir en temps real l’evolució de la crisi per tal de que l’Ajuntament i tots els agents implicats pugi respondre adequadament als reptes de la crisi.

TERCER: La creació de la TAULA LOCAL CONTRA LA CRISI com un espai de diàleg, interrelació i generació de propostes i accions amb l’objectiu de lluitar contra la crisi i els efectes de la mateixa en l’àmbit local.

aquesta Taula convidant a participar activament representants dels diferents organismes autònoms i empreses públiques locals, tècnics municipals, els partits polítics, els sindicats, representants del sector educatiu, representants del comerç i la indústria, representants d’entitats que treballin en el sector social

Nota. El punto de partida de un buen diasnostico profundo y detallado de la situacion en el ambito local de referencia es clave para poder priorizar con buen criterio politicas y acciones transversales y participativas en la lucha por la inclusion social de personas que en estos momentos lo estan pasando muy mal.

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Residencia per discapacitats para cuando? Sr, Monras muevase

En el pasado pleno municipal de Mollet propuse en nombre de mi grupo municipal ICV-EUIA una mocion para que se ponga en funcionamiento la residencia de Discapacitats que lleva mas de un año acabada y este gobierno insensible de CIU no la abre. con el consiguiente perjuicio para este sector tan sensible,. el PSC dió la callada por respuesta espero que en el proximo pleno se pueda aprobar. y exigir la apertura de forma inmediata.

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...