dijous, 27 de desembre de 2012

PASSEM COMPTES BALANÇ 2012
Per fer balanç d'un any com el passat d'una crisi econòmica i social molt profunda i per les conseqüències socials tan desbastadoras que ha tingut per tant l'hem de catalogar com a any de durs atacs de les politiques de dretes de CiU i PP per a la majoria de la població, que esta provacant  una atur galopant amb més de 6000 aturats a la nostra ciutat, retallades socials en sanitat, educació, ocupació, discapacitat, eros masius,  sous precaris, desnonaments que esta creant grans bossas de pobresa extrema.
Davant aquesta situació la societat civil els sindicats i els partits de l'esquerra alternativa i transformadora han donat i segueixen donant la batalla a través de grans mobilitzacions, dues vagues generals massives el 2012, la gran manifestació de l'11 de setembre que a més de defensar el dret a decidir del poble de Catalunya que des d'ICV-EUIA donem suport també era contra les retallades socials així com els sanitaris la comunitat educativa, els desnonats, tots en peu de guerra en defensa dels serveis públics pels drets laborals i pel dret a un habitatge digne.
A la nostra ciutat veiem que l'equip de govern municipal PSC i CiU de Mollet  no acaba de connectar amb la nova situació i segueix com si la crisi no els afecta, es mantenen organismes i empreses municipals que no tenen sentit i hem d'optimitzar recursos a través de fusions o municipalitzacions d'alguns serveis fent un estudi de com es pot recuperar serveis externalitzats. Un altre dels temes que aquest equip de govern hauria de plantejar és la súper estructura política i gerencial totalment desproporcionada i més en aquests temps que no són tan necessaris aquesta súper estructural que es poden alliberar recursos econòmics per fer front a les retallades, en serveis socials, transport públic, escoles Bressols, o música.
Aquest any hem viscut també grans fracassos de l'equip de govern municipal del PSC i CiUde Mollet  en la seva gestió, el més escandalós ha estat el pàrquing de la plaça Joan Miró que ens costarà a la ciutadania prop de 4 milions d'euros, hem vist com es tancava el centre tecnològic del GIRO. Així com la dissolució del consorci sanitari de Mollet amb el que això representa de més privatització de la sanitat, la disminució horària del transport urbà i la centralització dels serveis socials entre d'altres.
Aquest any hem viscut alguns moments de protestes i grans mobilitzacions, a la sanitat en l'educació, en les dues vagues generals on Mollet va ser una de les poblacions que més seguiment es va demostrar en les massives manifestacions que alguns mitjans ho havien catalogat d'històriques, veiem que la ciutadania cada vegada està més organitzada i disposada a mobilitzar pels seus drets com ho estan fent les plataformes de sanitat i la dels estafats per les preferents, els indignats, la creació de l'Assemblea Popular de Mollet Els Avis de la plana Lledó contra el tancament del casal d'AVIS, així com treballadors d'empreses en crisi com la DERBI o els d'Urbaser en defensa dels seus llocs de treball,
En el terreny institucional nostre grup municipal d'ICV-EUIA de Mollet ha tingut un paper bastant rellevant en aquesta etapa sent portadors al ple municipal de les problemàtiques i protestes dels veïns ja sigui a través de Mocions com en el cas del Casal avis de Catalunya Caixa o través d'interpel l'equip de govern municipal. En l'última etapa una mitjana de quatre o cinc mocions per ple més una quantitat de precs i preguntes important, hem estat l'esquerra combativa contra les retallades.
Des del grup municipal d'ICV-EUIA de Mollet no només hem estat l'oposició critica sinó que també hem presentat propostes alternatives per lluitar contra la crisi en la mesura que els ajuntaments pot fer-ho ja que les retallades de les altres administracions afecten greument les arques municipals hi recordar que la Generalitat te un deute  l'ajuntament de Mollet a l'entorn de 8 milions d'euros per tant sense fer demagògia i ser responsables nostre grup es va abstenir en l'aprovació de les ordenances fiscals amb el compromís que hi haurà més bonificacions i ajuts a les persones i famílies més desfavorides per la crisi.
En un altre ordre de coses nostre grup municipal ha presentat un document per a la creació d'ocupació i la cohesió social on es planteja un conjunt de propostes com és la potenciació per crear treball associat com cooperatives, plans d'ocupació local amb aportació de diferents administracions, bonificacions . Exempcions i ajudes a empreses i persones i al mateix temps la cooperació de diferents municipis del Baix Vallès per rectivar els poligons indusrrials y altres serveis.
Volem agrair als molletans el gran suport electoral a la nostra coalició a les últimes eleciones catalanes al convertir-nos en la tercera força política a la nostra ciutat amb més del 14% de percentatge amb 3.450 vots
Des del grup municipal d'ICV-EUIA seguirem treballant amb tots vosaltres al carrer i en l'ajuntament defensant els serveis públics sanitat, educació, treball digne, habitatge per a tots, lluita contra els poderosos ja siguin polítics, banquers o especuladors que han provocat aquesta gran estafa que és la seva crisi i que l'estem pagant els treballadors i treballadores de tota condició.

Antonio Lopez
Regidor i portaveu suplent ICV-EUIA a L´ajuntament de Mollet del Valles


dimarts, 11 de desembre de 2012

ICV-EUiA de Mollet lluitarà contra les retallades en 5 mocions al ple municipal de desembre


5 mocions: contra les pilotes de goma, contra les retallades a la discapacitat, contra les noves taxes judicials, contra la no revalorització de les pensions i contra la nova llei d’educació del ministre Wert


Una vegada més el ple municipal de l’Ajuntament de Mollet serà l’escenari de les reivindicacions de lluita contra les retallades per part d’ICV-EUiA Mollet que ha elaborat per la propera sessió del ple 5 propostes de mocions sobre temes de la màxima actualitat.


En primer lloc, ICV-EUiA reclamarà la dimissió del conseller Felip Puig i la supressió de l’ús de les pilotes de goma per part dels antivalots dels Mossos d’Esquadra. Cal recordar que una ciutadana, l’Ester Quintana, va perdre un ull a conseqüència de l’ús d’aquestes pilots per part dels Mossos d’Esquadra i que també Puig va negar aquests fets que finalment s’ha provat certs.

D’altra banda ICV-EUiA es suma a la indignació que ha provocat la proposta de la nova llei d’Educació (LOMCE) que vol portar endavant el controvertit ministre del PP, José Ignacio Wert. Més enllà de l’evident agressió al català i al mòdel educatiu català per a ICV-EUiA la nova llei ataca la igualtat d’oportunitats primant l’ensenyament privat per sobre del públic i s’allunya d’un model integrador i respectuós per incentivar la religió i una visió adoctrinadora i ideològica de la educació amb elements predemocràtics. Es per això que la moció d’ICV-EUiA Mollet demana la retirada de la llei d’Educació (LOMCE) i el cessament del ministre Wert

Un altre proposta d’ICV-EUiA també de màxima actualitat és demanar a l’ajuntament de Mollet que es posicioni contra les retallades al sector de l’atenció als discapacitats. Unes mesures que han causat una forta resposta aquests dies i que posen de manifest la insensibilitat dels governants per fer pagar la crisi als sectors més febles de la societat.

La quarta moció demana el rebuig i retirada de la nova llei que estableix taxes judicials en tràmits legals que fins ara eren gratuïts. Per a ICV-EUIA aquesta mesura vulnera la igualtat davant la justicia que consagra la Constitució. Fer que l’accés a la justícia depengui de factors econòmics fa que amplis sectors de la població es puguin quedar al marge de la protecció de la justícia. Una autèntica aberració per part del ministre Gallardón que demostra una vegada més el perfil ideològic amb el que governa el PP.

Per últim el grup municipal d’ICV-EUiA de Mollet presenta una proposta per tal de fer enrera la mesura de no revaloritzar les pensions amb la que el PP ha trencat la última promesa electoral que encara no havia incomplert. Per a ICV-EUiA no revaloritzar les pensions amb la inflació és un greu error polític i econòmic amb el que el govern del PP una vegada més fa pagar la crisis al sectors més vulnerables.

Us adjuntem el text actual de les mocions tal i com han estat elaborades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA. En el procés de tramitació el nostre grup intentarà sumar i consensuar aquestes propostes amb la resta del grups de la ciutat.


divendres, 7 de desembre de 2012

PER LA RETIRADA DE L’ESBORRANY D’AVANTPROJECTE DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE)
La presentació de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert.
Pue de la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma inequívoca que l’aprovació de la  LOMCE significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica, entre les que destaquem:
-             Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l’expressió artística i musical.
Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas educativa Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat de què cada territori pugui fer la definició més idònia per la seva realitat.
Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al nostre país. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després de més de 30 anys d’aplicació, són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu encert.
Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà la segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els barris i en el conjunt del país.
Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants i joves de la igualtat d’oportunitats.
Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un  model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.
Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.
Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE perquè, tal i com esta plantejat, amb propostes pròpies de l’etapa predemocràtica, significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra diversos aspectes en els quals es basa la cohesió social.
 Solicitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposin un recurs davant el Tribunal
Constitucional, ja que la LOMCE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Solicitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMCE atempta contra el model de país i la cohesió social.
Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada de qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les mesures dels darrers anys estan provocant.
Recolzem  totes les iniciatives unitàries de les institucions, partits, entitats i comunitat educativa en defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística als nostres centres educatius.

Antonio Lopez  Rodriguez
Portaveu suplent del Grup Municipal ICV-EUiA-EPMdissabte, 24 de novembre de 2012

25 novembre contra tot tipus de violència cap a les dones
 Forçar-nos a parir també és violència

Aquest 25 de novembre denunciem que el govern del PP, sota la crisi, ens vol implantar una ideologia fonamentalista i conservadora que suposa una agressió a la integritat de les dones ia la democràcia.
El desmantellament dels serveis socials, amb el tancament de les cases d'acollida i dels punts de trobada, la supressió dels centres d'atenció a la drogoaddicció, de la cartilla sanitària per a la població immigrant, els desnonaments i una llei de dependència que no es desenvolupa, tot això augmenta la feminització de la pobresa i la vulnerabilitat en les dones.
Vivim una involució, que afecta especialment els drets i conquestes de les dones. El masclisme judicial, uns jutges crescuts que pretenen la volta a una legislació retrògrada com és la prohibició de l'avortament.
El PP mostra la seva veritable cara i veiem que els llocs de presa de decisió del govern estan ocupats majoritàriament per homes. Ja no s'amaguen i escoltem en boca de ministres declaracions ofensives contra les dones, així com una exaltació propagandística d'un model de dona que ens recorda a la de la secció femenina. No hem d'obviar que la invisibilització de les dones també és violència.
La contrareforma ideològica del PP i l'església pretén inculcar la idea que la maternitat i la cura han de ser el centre de la vida de les dones.
Les dones, com exèrcit de reserva, ja no som necessàries i se'ns vol expulsar del mercat de treball. "Així hi haurà més feina". Es justifiquen en la crisi per implantar el model de família tradicional i carregar les conquestes de les dones. De nou creen una 'mística de la feminitat'.
També retallen l'espai privat de les dones atemptant contra la llibertat i els drets sexuals i reproductius, ni pastilla del dia després, ni educació sexual ... ni el dret legítim a decidir sobre el nostre cos i la nostra maternitat. Quedant en pitjor situació les dones lesbianes, que en el model de dona tradicional de "la mantellina" no tenen cabuda.
Tot això juntament amb el model de creixement econòmic de Rajoy, com Eurovegas, relega les dones a mare, esposa o prostituta. Sembla que vulguin deixar-nos com a única sortida laboral la prostitució ... Davant el cinisme dels que la volen regular, veiem les seves intencions: recloure'ns a casa o en els prostíbuls.
Des del PCE, i el PSUC viu fem una crida a la mobilització de les dones en contra de la involució social i ideològica i en contra de tota violència cap a les dones.
- Per una política laboral, fiscal i social, al servei de la redistribució justa dels recursos i solucions urgents a la feminització de la pobresa.
- Per la defensa dels serveis socials i l'increment de la despesa en polítiques d'igualtat i en contra de la violència de gènere.
- Per coresponsabilitzar tota la societat del sosteniment de la vida i de la llar a tots els homes amb mesures com la reducció generalitzada de la jornada, sense pèrdua de salari i prestacions.

- Per l'abolició de la prostitució.
- Per l'avortament lliure i gratuït!

dimarts, 20 de novembre de 2012

Mocions-ICV-EUiA, reclama la paralització immediata de l’euro per recepta.i condena els bombardejos de Israel sobre Gaza

El grup Municipal d’ICV-EUiA ha presentat dues mocions al Ple ordinari del mes de Novembre que es celebrarà el dilluns dia 26 de Novembre.
Per un cantó, reclama la paralització immediata del cobrament de l’euro per recepta als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, basat en la presumpta inconstitucionalitat de la mesura segons el dictamen del Consell d’Estat, conegut recentment, pel qual afirma que aquesta mesura vulnera punts de l’article 149 de la Constitució, en la línia de que aquesta mesura correspon en exclusiva a les competències de l’Estat i no garanteix la igualtat de condicions dels ciutadans de l’Estat indistintament del seu lloc de residència.
ICV-EUiA, no només pel fet de qui té o no les competències, s’ha mostrat contrari a la mesura des de el principi, perquè entent que aquesta mesura és un atac a les persones i famílies amb més vulnerabilitat i és una clara acció de repagament de la salut.
Per altra bnada, ICV-EUiA, presenta una moció reclamant la paralització immediat dels bombardejos sobre Gaza a Palestina per part d’Israel, i reclama l’actuació de la Unió Europea, per evitar aquesta acció militar contra la població civil palestina, d’una manera sagnant, desproporcionada i innaceptable.

Per altra banda, vol mostrar la seva sorpresa per la presentació d’una moció per part de l’equip de govern de la ciutat, en la línia de fer un recàrrec sobre l’IBI als habitatges buits de la ciutat. Cal recordar, que el grup d’ICV-EUiA, va proposar aquesta mesura en la discussió de les ordenances i preus públics, en el ple celebrat el passat dia 6 de Novembre. Llavors el govern, no va voler de cap manera assumir aquest repte, perquè a qui li corresponia determinar el concepte de “habitatge buit” era al govern central. Tot i la insistència del grup municipal d’ICV-EUiA per avançar en aquesta línia, donant exemples de municipis que ja ho haviem incorporat a les seves ordenances, no va haver manera de que s’incorporés. Ara, 15 dies desprès, el govern ho planteja com una mesura pròpia. Ens sorprèn el canvi, però celebrem que ara ho vegi, encara que sigui perquè estem en eleccions.

Per últim, volem fer referència a la vaga d’un mes plantejada pel personal de l’empresa de neteja, en defensa de l’estabilitat dels llocs de treball. El grup municipal d’ICV-EUiA, mostrem la nostra solidaritat amb els treballadors en aquesta vaga, i recordem que l’empresa ja els ha baixat un percentatge important del seu salari a més d’incrementar la seva jornada laboral anual. Entenem que l’aturada en el procés de negociació del seu conveni col·lectiu i, que tot i el sacrifici fet pels treballadors i treballadores per la crisi, no puguin tenir unes mínimes garanties en la estabilitat dels seus llocs de treball no és just ni equilibrat. Aquesta situació, pot anar a pitjor, gràcies a la Reforma laboral. Demanem la intervenció d’intermediació de l’Ajuntament, per acabar amb aquesta situació.

VOTEU ICV-EUIA #itantsipodem
#itantsipodem

En la intervenció de Joan Herrera en l’acte de Barcelona del dissabte dia 17 de novembre deia:  "ens hem sentit massa sols al Parlament i per això a partir del 25N volen sumar més per plantar cara a les retallades d'Artur Mas i per construir una alternativa d'esquerres, amb justícia i equitat. Hem liderat l'oposició i volem liderar l'alternativa; tenim dos compromisos i una actitud, defensarem els drets socials i el dret a decidir sense tenir por i sense resignar-nos. Herrera, remarcava  que en aquest país hi ha consciència nacional i consciència social, tal com es va demostrar amb la manifestació de l'11S però també en la manifestació del 14N, dia de la vaga general.”
Crec que aquestes paraules resumeixen el sentit de la campanya d’ICV-EUiA. Una forma de fer, un estil, un missatge, una manera de dir que no tots son iguals. ICV-EUiA,  planteja batalla i alternativa. És una formació de lluita i de proposta, i així ho ve demostrant, per molt que es pretengui confondre a la gent amb missatges plens de cultura antidemocràtica.
Podríem posar molts exemples, però l’espai d’aquesta columna no ens ho permet. Permeteu-me, doncs, que vagi a un tema en particular com és el posicionament davant dels desnonaments que s’estan produint al llarg de tot l’Estat. ICV-EUiA, està amb la plataforma, al carrer intentant evitar els desnonaments de famílies humils que no tenen altra lloc on anar. ICV-EUiA, sempre ha defensat que cal modificar la llei hipotecaria perquè la dació en pagament exoneri del deute. I així ho ha plantejat allà on te representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Senat. I, en aquestes institucions, sempre ha estat derrotada per la suma dels vots dels partits que ara escenifiquen el seu escàndol davant del que està passant. PSOE, PP i CiU, sempre han votat en contra.
I no queda aquí, ICV-EUiA, ha defensat i defensa tot un seguit de mesures complementàries a aquesta modificació de la llei hipotecaria, en la línia de posar en marxa mesures alternbatives per un habitatge digne. En aquest sentit, el contracte de lloguer social, la cessió d’ús temporal de l’habitatge, la incorporació de la mediació i l’assessorament públic poden ser mesures possibles.
Lamentablement, fins que no hi ha hagut morts (suïcidis), PP i PSOE no han reaccionat. I ni així, han estat  capaços de trobar un acord mínim, i en aquest caos, el PP legisla de forma que la majoria de situacions que han passat, es continuarien donant. En definitiva, no modifiquen la llei hipotecaria, perquè els bancs s’enfadaran...
Per acabar, unes paraules d’Alberto Garzon, que visitava Mollet el passat dia 9 de novembre, i a propòsit de diferenciar a cada qual, deia: “en las acciones es donde realmente sabemos quien está en cada lado de la trinchera”. ICV-EUiA, ho té clar, i tu? Podem canviar les coses, i tant que podem!


dimecres, 7 de novembre de 2012

INTERVENCIÓ ANTONIO lOPEZ PLÉ DE ORDENANCES FISCALS MOLLET

D'acord amb el document de criteris presentat pel equip de govern municipal per les ordenances fiscals i preus públics 2013, des del grup municipal d'ICV-EUiA, volem manifestar el següent:
Estem d'acord amb la reflexió que es fa en el document, sobre el Context Econòmic i social, l'increment de la taxa d'atur a Mollet supera les 6000 persones per tant és una necessitat de reforçar les polítiques socials, la generació d'activitat econòmica i la creació d'ocupació ... nostre grup municipal ha presentat recentment un document de propostes en aquest sentido.que ens agradaria compartir amb el conjunt dels grups municipals.
Creiem que mantenir el discurs permanent que, tot i les retallades pressupostàries que s'han anat fent en aquests últims anys, l'Ajuntament manté els serveis i la seva qualitat, és un discurs no realista i que cal fer una reflexió sobre el tema .. . Si realment, els serveis són iguals en quantitat i qualitat, seria un element preocupant per a la gestió realitzada en el passat ... Creiem que s'ha de reconèixer que s'estan fent retallades i pèrdua de qualitat cal plantejar les coses tal com som. Exemples GIR, guarderies, escoles de música, centralització serveis socials, casa dels petits, casal obert, Servei de Mediació, entre d'altres.
es planteja que els recursos que vindran de les diferents administracions públiques (per tant aportacions de l'estat i Generalitat + subvencions) seran inferiors, amb aquestes ordenances fiscals es pretenen mantenir els serveis i la seva qualitat, serà difícil aconseguir-
En els pressupostos de l'estat 2013 cal un increment del 5% per a les administracions locals seria un respir per a les arques municipals
Quant a l'IPC sobre el 3.5% s'ha escollit el del mes d'octubre, De tota manera, altres anys, han defensat que utilitzaven les dades del mes de juliol que estava en el 2,2% per tant utilitzen diferents criteris en funció del que més els interessa.
Nosaltres estem perquè l'increment de les ordenances estigui, com a màxim, a l'IPC. Si Volem mantenir els Serveis públics Hem de mantenir un equilibri de despeses i ingressos per tant només s'hauria congelar els impostos si Redueix Serveis qual cosa rebutgem o hi ha superàvit que no és el cas. també és Cal una reflexió sobre el Pressupost actual hauria de començar a redefinir i ajustar-lo a les noves circumstàncies amb un menor cost, entre altres l'aparell polític, gerencial, organismes municipals, empreses públiques i altres. Insistim cal un replantejament de fusionar empreses i organismes municipals.
 ICV-EUiA, ha presentat Propostes en la fase d'elaboració d'aquestes ordenances però hem de denunciar una vegada més la manca de voluntat política per arribar acords una cosa és el que es diu a la premsa i una altra molt diferent és que la proposta de l'equip de govern PSC CiU estava totalment tancada,
Pel que fa a l'IBI, estem d'acord en la seva congelació, però sabent que l'any passat aquest concepte va significar un bon cop fiscal per a molta gent de la ciutat de manera generalitzada, es va incrementar, inicialment el 3% i, després gràcies al PP , un 10%.
no es modifica l'IVTM (vehicles), però cal dir que no és un tema de voluntat política ... sinó per impossibilitat jurídica atès que estem al límit màxim.
Sobre el tema de la taxa de residus, caldria veure l'impacte que tindrà sobre el contracte el pagament de l'IVA (del 18 al 21%) i veure si les modificacions contractuals a la baixa, aguanten aquesta situació.
Quant a la taxa de l'aigua, per la nostra part no acceptaríem increments per sobre de l'IPC.
Quant a l'IAE, El nostre grup municipal planteja una Pujada del 3.5% a empreses que facturi més d'un milió d'euros l'equip de govern planteja una Pujada del 1,95% en canvi es puja un 0,65% als serveis d'ajuda domiciliària i telealarma que proposem es congeli.
BONIFICACIONS: Estem d'acord amb la filosofia que recull el document de Criteris, en la línia d'ampliar les bonificacions i ajudes perquè les persones amb més dificultats econòmiques puguin fer front a la situació que vivimos.En aquesta línia, el tema de l'IBI proposem que es dediqui una partida a subvencions per IBI, parell aquelles famílies que tinguin impossibilitats reals de pagament. Com així ho ha fet l'ajuntament de Parets.
Hem plantejat a la junta de portaveus la constitució una Comissió tècnic-polític per ampliar la baremacio dels Serveis municipals sobre la base que pagui més el que més té. aquesta comissió creiem que ha d'iniciar els seus treballs com més aviat millor, perquè serveis com Guarderies, Escola de Música i Dansa, i altres, puguin aplicar, el curs que ve, en la línia de la tarifació social.
Las bonificacions i exempcions Veiem que més de la meitat dels 1.355.010 euros són d'obligació compliment, església, administracions, empreses
públiques i altres, la quantia que es bonifica a les persones de Mollet són menys que en aquestes empreses.
.Nous impostos: major recaptació
Plantegem que es pugui estudiar l'aplicació d'un nou impost als habitatges buits i, fonamentalment, de les que siguin titulars persones jurídiques.
En aquesta línia si no es pot aplicar Perquè el Govern central no defineix que són habitatges buits, és Cal una iniciativa parlamentària perquè es puc aplicar en el pròxim curs El nostre grup municipal presenta una Proposta per al pròxim ple. En aquest sentit.
proposem que es faci un estudi per saber el Parc d'habitatges buits a la ciutat, dividit per titulars: - persones físiques; - persones jurídiques, i que estiguin com a mínim 2 anys buides.
Sabem que aquest impost és polèmic per com s'ha d'aplicar però nosaltres creiem que és necessari que es reculli en aquestes ordenances fiscals fins i tot sabent que pot ser recorregut però farem pressió perquè canviï la llei, l'habitatge és un dret fonamental i no es pot especular.
En definitiva nostre grup municipal no pot donar SUPORT a aquestes Ordenances fiscals Perquè tot i compartir alguns Conceptes i Criteris no Veiem la voluntat d'acord en algunes de nostres Propostes i discrepem en els Criteris de despeses d'aquest equip de govern
Tampoc votarem en contra en un moment de gran difilcultad per als ajuntaments en el seu finançament. s'han recollit alguna Proposta de Nuestro grup municipal, sobre criteris d'acord amb la tarifacions social, bonificacions i ajudes que es podran concretar en els propers pressupostos de 2013, compartim l'increment de l'IPC del 3.5% ecepto En alguns impostos i taxes com l'IAE i la atenció domiciliària.

ANTONIO LOPEZ REGIDOR PORTAVEU D´ ICV-EUIA AL PLE DE ORDENANCES FISCALS

divendres, 2 de novembre de 2012

AMB CIU MOLLET HA EXPERIMENTAT UN GREU RETROCÉS EN INVERSIONS I SERVEIS SOCIALS

AMB CIU  MOLLET  HA EXPERIMENTAT UN GREU RETROCÉS EN INVERSIONS

Durant aquests dos anys de govern de CiU, Mollet i els seus habitants han patit un greu retrocés social. Fins llavors, el govern de progrés de PSC, ERC i ICV-EUiA havia fet grans inversions a la nostra ciutat i n’hi havia d’altres que estaven en procés d'adjudicació o obres ja començades, com és el cas dels nous jutjats de Mollet, la construcció del nou hospital i la protecció de Gallecs. Així mateix, s'han construït tres escoles Bressols públiques, s’havia elaborat un projecte per fer pisos a la Ronda dels Pinatons, així com el nou edifici dels bombers o la residencia per a discapacitats a la Vinyota entre d’altres projectes.

Amb el govern de CiU, Mollet ha experimentat un retrocés en inversions, tant en el vessant social com en equipaments: Les obres dels jutjats romanen paralitzades des de fa dos anys i no sabem quan es reiniciaran, els pisos dels Pinatons per a joves i dotacionals per a gent gran ni tan sols sabem quan es construiran, l'escola pública Longarón es tancarà progressivament després de prioritzar l'escolarització a escoles concertades, algunes d'elles amb quatre línies, el projecte de centre tecnològic GIRO s'ha tancat per manca de finançament de la Generalitat, del 4rt institut previst a la Vinyota no s'ha fet ni tan sols el projecte, les Escoles Bressol públiques han vist reduïda l'aportació de la Generalitat en més d'un 50% (han passat de rebre 1800 euros per alumne i curs a només 875), a més de no poder construir la quarta guarderia. En canvi, a les concertades només els ha rebaixat un 10%.

Però això no es tot, en sanitat el govern de CiU i també el del PP han entrat a sac, fent retallades, re-pagaments i privatitzacions que estan afectant greument a les persones més desfavorides i al conjunt de la ciutadania, com és el pagament per recepta, disminuint recursos als ambulatoris i a l’Hospital de Mollet. A conseqüència d’això, les llistes d'espera per a intervencions i visites s'han disparat, posant en perill la vida dels usuaris. En matèria social, molts expedients per a percebre el PIRMI, que es una ajuda per a persones en gran risc d'exclusió social, no s’estan tramitant. Per una altra banda, al peatge de Mollet s'ha eliminat la bonificació per als residents de Mollet i rodalies, mantenint aquesta barrera de pagament totalment injusta.

En definitiva, el govern dretà de CiU, si guanya les properes eleccions seguirà amb aquesta política de retallades socials a les classes populars per anar privatitzant els serveis públics i fer negoci amb als seus amiguets de classe a la sanitat, a l'educació, a la xarxa d'aigua, etc. A Mollet ens convé un govern d'esquerres i ecologista que defensi un projecte social i polític tingui per prioritat a les persones, especialment les més desfavorides, i que mantingui l'estat de benestar i els serveis públics per sobre d'interessos econòmics dels més poderosos i això ho garanteix la nostra coalició d'ICV-EUIA.

Antonio López
Regidor d’ICV-EUiA i responsable de Política Municipal d’EUiA Mollet.

dissabte, 27 d’octubre de 2012

EL PSUC VIU FA L'ACTE A MOLLET “MARXISME I NACIONALISME

El passat dimecres 24 va tenir lloc al Centre de Serveis el Lledoner la segona xerrada organitzada pel PSUCviu. En aquesta ocasió i sota el títol de “Marxisme i Nacionalisme” arrencava l'acte comptant amb la presència d'en Josep Llabina, membre del Comité Central del PSUCviu, expert en economia social i candidat de la coalició ICV-EUiA per les properes eleccions del 25N. A la taula de debat hi havien l'Antoni Vicente, membre de l'agrupació del PSUCviu Baix Vallès i Jose Fernández, membre de Joves Comunistes.

Aquest acte pretenia posar sobre la taula un tema d'actualitat com és el nacionalisme i generar debat amb una visió de la posició del PSUCviu sobre aquesta matèria. En primer lloc Jose Fernández va fer les presentacions i va exposar l'enfrontament de banderes entre el nacionalisme espanyol i el nacionalisme català, evidenciant l'acció de classe burgesa enfront els interessos de la classe treballadora. Tot seguit l'Antoni Vicente va fer un bon anàlisi del sentiment de la nacionalitat, el fracàs de la Constitució del 78, les propostes actuals sobre model de societat que arriben des de CiU i el tipus de model que volem defensar des de la nostra agrupació. Per acabar la part teòrica, en Josep Llabina va fer un exhaustiu repàs històric dels diferents posicionaments marxistes sobre la qüestió nacional, evidenciant la dialèctica marxista enfront els dogmatismes polítics. Va concloure amb la defensa de la proposta de model federal, tant per l'Estat espanyol plurinacional com per la Unió Europea.

Per finalitzar l'acte es va obrir el torn d'intervencions als assistents, que van donar la seva visió de la situació actual coincidint en la deixadesa dels governs actuals en les qüestions socials, prioritzant la guerra de banderes per obtenir beneficis polítics. Es va criticar el pseudoindependentisme de CiU i la seva hipocresia política al Congrès i al Parlament. També es va parlar d'alternatives i de lluites socials com la vaga del 14N.

Algunes idees importants que van sortir a la llum van ser el deteriorament de la “marca España” per culpa de les retallades a tot l'Estat, la necessitat de lluites polítiques i creació d'alternativa contra el model de CiU, la necessitat de crear consciència a la classe treballadora davant la confusió creada per amagar les privatitzacions, corrupcions i retallades en serveis públics, els privilegis de les grans corporacions, entre d'altres.

Així va finalitzar el col·loqui amb la presència dels  assistents, compromesos i amb les idees aclarides sobre la situació actual en termes de nacionalisme i la posició del PSUCviu, en defensa de la catalanitat, l'Estat federal i el dret a decidir del poble sobre totes les qüestions que afectin directament a la classe treballadora.


Psuc viu Baix Valles ( Mollet del Valles)

dimarts, 23 d’octubre de 2012

ICV-EUiA PRESENTA DIVERSES DE MOCIONS PER AL PLE DEL MES D’OCTUBRE.El Grup Municipal de la Coalició ICV-EUiA, ha presentat diverses propostes de resolució, com a mocions,  per a debatre en el Ple del mes d’Octubre que es realitzarà el proper dia 29. 

Dues mocions, fan referència al tema del cooperativisme. Una d’elles per adherir-se a la declaració institucional a les cooperatives aquests any 2012, que es celebra l’any internacional de les cooperatives. L’altra, per potenciar el cooperativisme a Firamollet 2013, que està previst es celebri a la primavera de l’any vinent. Es tracta que el cooperativisme estigui present a la fira i  sigui un eix temàtic significatiu, amb presència de cooperatives representatives de diferents sectors productius com a element de treball i dinamització de l’autoocupació. Aquesta moció forma part, d’una proposta més global en la línia de dinamització de l’economia i creació d’ocupació.

Per altra banda, dues mocions més, van encaminades a mostrar el desacord contra les mesures de retallades del govern central als empleats públics. Des de fa una mesos, e,ls divendres, els treballadors públics de tot l’Estat es manifesten en contra de les retallades en el sector públic. Aquestes retallades, estan significant que les retribucions dels empleats públics s’hagin disminuït en els darrers tres anys, per sobre del 20%, i en concret, el govern pretén el no pagament de la paga extra de Nadal. Una altra moció, complementaria de l’anterior, es presenta en base a la resolució del Defensor del Pueblo, per la que recomana al Ministeri d’Administracions Públiques, que el no pagament de la paga extra, només es faci en les quantitats no meritades a la entrada en vigor del decret i, per tant, obre la porta a la possibilitat de que es pugui pagar –dintre de la llei- una part proporcional. En aquest sentit, es demana al govern de la ciutat, segueixi aquest argument per pagar una part de la paga extra als seus treballadors públics i, igualment, els membres del govern i portaveus renunciïn a la seva paga extra en aquesta mateixa mesura.   

Una altra moció, planteja el posicionament institucional en contra del tancament del Casal Sant Jordi de Plana Lladó, i reclamar a que Catalunya Caixa i la seva Fundació, reobrin de forma immediata aquest equipament que durant tants anys ha estat el Casal d’avis del barri.

Una sisena moció, es per mostrar el suport de l’Ajuntament al procés de diàleg per a  la pau iniciat aquesta setmana entre el govern de Colòmbia i la guerrilla de les FARC a Oslo i que continuarà properament a Cuba. Es tracta d’una nova esperança per a la pau, desprès de tants anys de guerra, de sofriment de moltes persones i de trencament dels drets humans.

I, en darrer lloc, es presenta una moció per a donar suport a la Jornada de Vaga General, convocada per les organitzacions sindicals i socials pel dia 14 de Novembre. Es tracat d’una nova jornada de vaga General a Espanya, set mesos desprès, en que les coses si de cas, han anat a pitjor: més retallades, més atur, menys estat del benestar, menys drets. Aquesta jornada de vaga del proper dia 14 de novembre, coincidirà amb una jornada de reflexió i solidaritat a altres països europeus.


Mollet del Vallès, 22 d’Octubre de 2012.   


dissabte, 22 de setembre de 2012

La esquerra alternativa i catalanista a de liderar la defensa de la nació catalana i un canvi polític i social transformador.
La gran manifestació del passat dia 11 de setembre diada nacional de Catalunya ha posat de manifest el gran descontentament de la ciutadania catalana davant la sordesa del govern central a les demandes de més sobirania per al nostre país.
L'encaix de Catalunya a l'estat espanyol es fa cada dia més insostenible, cal recordar la sentència del Tribunal Constitucional que rebaixava substancialment l'Estatut aprovat per la immensa majoria del poble de Catalunya en referèndum, aquest fet ha virat a molts catalans i catalanes a posicions sobiranistes davant el cerrajón del govern del PP però també del PSOE d'un millor finançament de Catalunya que és clarament discriminatòria.
Els drets socials i la qüestió nacional de Catalunya han de ser dos processos indissolubles ja que el poble catala  pateix una doble discriminació, d'una banda el govern de Catalunya aplica una política contra els més desfavorits desmuntant l'estat de benestar a través de les retallades en els serveis públics i afavorint les classes altes, en educació sanitat i altres i som còmplices amb la dreta espanyola en la seva política de submissió a la troica europea amb ajustos duríssims que estan portant a les classes treballadores a una situació desesperada, atur, impostos com l'IVA etc.
De la mateixa manera que el president Rajoy està desmantellant l'Espanya social sota l'excusa que és el que li exigeix ​​Brussel · les, el govern  de Catlunya també assenyala que ha de fer perquè així l'hi demana Madrid. En ambdós casos estem veient la internalització de responsabilitats. A Espanya, Brussel · les es presenta com el problema. A Catalunya, Madrid és el problema. I encara que totes dues hi ha un component que sí es correspon a la realitat, és només un component i no ho és tot doncs, ni abans que hi hagués l'euro ni ara amb l'euro, Brussel · les i Madrid han estat els majors determinants del subdesenvolupament social de Catalunya i d'Espanya.
El President Més ha subratllat que, si el poble català votés a favor de la independència en un referèndum, les autoritats públiques representatives espanyoles, per mera coherència democràtica, haurien acceptar i permetre el seu desenvolupament. Però la selectivitat a la exigida coherència i la seva falta de credibilitat apareix clarament quan el mateix president fa el contrari del que el poble català va votar, desmuntant, com ho està fent, l'Estat del Benestar català. En sanitat, per exemple, les polítiques que la Generalitat de Catalunya estan polaritzant encara més la sanitat a Catalunya, afavorint a la sanitat privada (que serveix predominantment a les rendes de més ingressos) a costa de la sanitat pública (que serveix a les classes populars). I tot això sota el lideratge del conseller de Salut (que era el cap de la patronal hospitalària privada) transformant un servei universal en un servei assistencial, justificant aquestes polítiques sota el lema que no hi ha altra alternativa, doncs Madrid (Espanya) ens força a fer-ho i així ens ho mana.
Seria un greu error que les esquerres permetessin que les dretes catalanes i espanyoles protagonitzaran el desenvolupament dels fets durant aquest període. Les esquerres catalanes no poden deixar que el govern CiU lideri el procés de defensa de Catalunya quan les seves polítiques públiques han estat danyant d'una manera tan accentuada el benestar del poble català. Les manifestacions identitàries i les socials han de confluir en una protesta generalitzada cap al que està passant, no només a Espanya, sinó també a Catalunya. I l'esquerra espanyola necessita acceptar que la Constitució, fruit d'un desequilibri en el moment de la seva aprovació, no és un document sagrat. S'ha de canviar afavorint que la plurinacionalitat d'Espanya es reflecteixi en què cada nació dins d'aquest Estat pugui expressar-se i determinar el seu futur.
Finalment a Catalunya hi ha diferents visions de l'encaix en l'estat. Des del centralisme anti català del PP i UPyD i en gran part el PSC-PSOE, el Nacionalisme conservador de CiU que sempre està més a prop de la buxaca que de la defensa dels drets socials i nacionals i depèn de la patronal, la independentista representada per partits i col · lectius que només veuen el futur separant d'Espanya i els que sense descartar la plena sobirania apostem per un estat federal de lliure adhesió, republicà, plurinacional i solidari aquesta última proposta ha de comptar amb les forces polítiques d'esquerres progressistes i socials del conjunt del estat des d'una posició que en democràcia tots els escenaris són respectables inclòs el dret a l'autodeterminació dels pobles. NECESSITEM MES FEDERALISTES A L'ESTAT ESPANYOL  SOCIALISTES, COMUNISTES, ECOLOGISTES , PROGRESSISTES I NACIONALISTES D´ESQUERRA, HAN DE IMPULSAR UN CANVI EN EL MODEL D'ESTAT, FEDERAL, PLURINACIONAL, DE LLIURE ADHDESION REPUBLICÀ I SOLIDARI ,AMB DRET   D´UNA CONSULTA  D´AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE CATALA.

divendres, 21 de setembre de 2012

ESCOLES PRIVADES QUE SEGREGUEN ALUMNES PER SEXES


Dues sentències del Tribunal Suprem dictades aquest mes d’agost sobre els concerts amb escoles que segreguen alumnes per sexe, en les que manifesta de forma inequívoca que d’acord amb la Llei Orgànica d’Educació,  les escoles no poden discriminar els alumnes per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre motiu i que, en limitar l'admissió a nens o a nenes, s'incorre en una d'aquestes discriminacions.
En les sentències s’afirma que "els centres docents que opten pel model d'educació diferenciada no poden ser concertats, i, per això, no poden ser sostinguts amb fons públics."

La difícil situació generada en l’àmbit de l’educació, amb la disminució de recursos tant pels centres amb la reducció de plantilles o els increments d’hores lectives i de ràtios; per  les famílies amb l’eliminació de les subvencions a extraescolars, espais d’acollida, socialització de llibres o la reducció de beques; pels programes de cohesió social com ha estat l’eliminació de l’aportació als Plans Educatius d’Entorn o l’eliminació de la 6a hora en molts dels centres públics i de les subvencions per l’acollida d’alumnes nouvinguts a les escoles concertades integradores; així com pels serveis que es presten des de l’ajuntament com són les escoles bressols municipals, l’Escola de  Música Centre de les Arts o l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Que tant sols en relació als serveis educatius que gestiona l’Ajuntament de Mollet del Valles significa una reducció de recursos per part del Departament d’Ensenyament significa menys d’ingressos per l’any 2013,

A Catalunya hi ha una quinzena de centres privats que segreguen els alumnes per sexe, que reben un global del voltant de 25 milions d’euros de fons públics en concepte de concert educatiu on s’inclou el pagament delegat dels seus mestres.

Amb aquesta discriminació cal que el Departament d’Ensenyament retiri  els Concerts als centres que segreguen alumnes per sexe d’acord amb les sentències del Tribunal Suprem del passat mes d’agost en les que manifesta literalment "els centres docents que opten pel model d'educació diferenciada no poden ser concertats, i, per això, no poden ser sostinguts amb fons públics."

Cal exigir al Departament d’Ensenyament que l’import del conjunt d’aquests concerts, els destini a compensar les nombroses retallades realitzades en els darrers cursos al conjunt de recursos educatius, a la escola publica i prioritzant aquells que incideixen més directament sobre l’èxit escolar i la cohesió social.
dijous, 20 de setembre de 2012

La privatització del servei públic de salut i la potenciació de les mútues privades és una aposta ideológica del Govern CIU .

La privatització del servei públic de salut i la potenciació de les mútues privades és una aposta ideológica del Govern CIU . Davant les declaracions del conseller de Salut Boi Ruíz dient que “una Catalunya independent tindria millor sanitat i que en disposar de caixa pròpia no caldria estar pendent cada mes si arriba a temps la tranferència de l’Estat”: Esquerra Unida i Alternativa Salut considera que la reducció del pressupost de salut, la externalització dels serveis, la reducció de plantilles i de sous dels professionals, l’aplicació de repagaments, l’enfortiment de les mútues i dels beneficis de les èlites empresarials del sector sanitari, són les premisses fonamentals de l’aposta ideológica del Govern CiU per la privatització i l’afabliment dels serveis públics i no tenen res a veure amb el dret a decidir dels pobles. L’actual política del conseller Boi Ruíz de reducció dels pressupostos als hospitals i centres de l’ICS és un greu atemptat al dret a la protecció de la salut i al servei públic de salut universal, equitatiu i solidari. Cridem a la mobilització unitària en defensa dels nostres drets, de més inversions pels serveis públics i d’un servei públic de salut universal i de qualitat sense retallades . EUiA Salut

divendres, 7 de setembre de 2012

Inici del curs escolar, l'escola pública en una cruïlla.

L'educació pública és un dret fonamental de les persones i la millor garantia d'un futur millor, la despesa en l'educació és una inversió per al futur dels nostres fills i Filles i la societat en general. Iniciem el curs 2012/ 2013 amb unes expectatives gens halagüeñas ja que les polítiques dels governs del PP en l'estat i CIU a Catalunya estan posant en perill el model de escola publica catalana de qualitat , amb la reducció econòmica d'un 14% del presupost sen els dos últims anys . La falta de finançament suficient i de la retallada de molts programes fa que els centres educatius del nostre país no segueixin sent un instrument de cohesió social i igualtat d'oportunitats. La Generalitat està asfixiant la Escola pública i l'aboca a un desequilibri amb la concertada que aquest Govern de CIU defensa i que a més manté els concerts als centres del OPUS DEI segregadores i elitistes, també la doble xarxa amb horaris lectius diferenciats i l'eliminació de la sisena hora és clar que és una política de classe per afavorir als més pudients. Amb aquesta política de precarización en els centres educatiu públics amb menys recursos i menys professionals ,baixa inversió en nous centres i reformes , la desaparició de les ajudes a les AMPAS , la socialització dels llibres de text , activitats extraescolars i l`augment de les taxes universitàries i formació professional i així un llarg etc…………….. No és possible un bon projecte de ciutat sense un projecte educatiu que ho vertebri, els ajuntaments amb aquestes retallades han d'assumir més despeses dels quals els correspondria a la Generalitat , la qual cosa està provocant que les escolas de música i Escoles Bressols corren el perill del seu tancament ja que amb el cost que tenen, sense l'aportació pública suficient no són viables econòmicament ,allo que pretén el Govern de CIU és anar privatitzant perquè l'educació en un sentit ampli es converteixi en un negoci i deixar sense aquests serveis a les classes treballadores amb menys recursos. És necessari un canvi de polítiques educatives, com a servei fonamental per a la nostra societat. Amb més recursos i més personal i no com s'està fent ara que per a aquest curs es tanquen línies en els centres públics, però es mantenen en el sector privat, es contracten menys professorat i com és el cas de la nostra ciutat i a més el compromès IV Institut ni tan sols està programat per als propers anys i els alumnes de l'Aigua VIVA tindran dificultats d'espai i serveis. Des del grup municipal d´ICV-EUIA de Mollet exigirem que l'Ajuntament de Mollet que pressioni i es mobilitzi amb la comunitat educativa de Mollet contra aquestes polítiques cap a l'escola pública, que comportessin més fracàs escolar i conseqüències socials i de convivència molt negatives. Per ultimo sol•licitarem que l'ajuntament de Mollet s'adhereixi al *manifest d'Alcaldes i Alcaldesses que recentment s`ha signat a L`hospitalet de Llobregat, contra aquestes polítiques anti -socials que practica els Governs de la Generaliat de CIU així com el PP a nivell del Govern de l'estat.

dilluns, 20 d’agost de 2012

Per uns ajuntaments compromesos amb els serveis públics

Les mesures polítiques que està duent a terme el govern de la Generalitat en matèria educativa i de salut està sent l'excusa d'alguns ajuntaments per desmantellar alguns serveis municipals per tant públics, en el cas de Mollet la pujada brutal de les tarifes de l'escola de música, les escoles Bressols i el tancament de la casa dels petits són una mostra d'aquesta realitat, és veritat que la Generalitat està fent retallades insostenibles en aquests serveis però no està totalment justificat que els ajuntaments carreguin la diferència que no paga la Generalitat tot a les famílies, per primera vegada en molts anys hi ha menys demanda que oferta i un Ajuntament que cregui en allo públic ha de prioritzar en el manteniment d'aquests serveis i el que és més sagnant un servei com era la casa dels petits no es pot tancar sense alternatives, aquest servei s'ha de mantenir ja que s'ha valorat molt positiva la seva activitat pedagògica entre pares i mares amb els seus fills. Alguns ja justifiquen aquestes retallades com el Sr Monras i la dreta de CiU soci del PSC ho veig lògic no creuen en allo públic i volen privatitzar i obrir una via per fer negoci en salut, educació, i serveis complementaris. No hi ha diners per mantenir aquests serveis públics i l'Ajuntament no pot aportar més recursos aquest argument l'predica el Sr. Monras. Vegem perquè esta entrampat fins les celles 56 milions d'euros en diferents deutes és més que el pressupost anual que és de 52 milions a dir que si haguéssim de pagar de cop aquest deute no es podria fer res i encara faltaria pagar uns contes milions, la Generalitat no paga el seu deute i ofega als ajuntaments és veritat però també hi ha hagut una política de malbaratament en grans projectes faraònics que tothom coneix i això té nom i cognoms i es diu PSC i CiU. Què fer davant d'aquesta situació? Els Ajuntaments al costat de la ciutadania han de plantar cara a la Generalitat perquè compleixi els seus compromisos, de la seva aportació a les escoles de música i Bressols així com en sanitat i altres serveis complementaris com es feia abans de l'arribada del CiU al Govern. Exigir que la Generalitat que paguin el deute contret en convenis, serveis i projectes ja realitzats als ajuntaments de Mollet 8.5 milions de euros. L'ajuntament de Mollet ha de replantejar el seu pressupost en base zero i prioritzar el seu funcionament, despeses i ingressos sobre la base d'austeritat de l'estructura política, gerencial, càrrecs de confiança, i la fusió d'empreses i organismes municipals. S'ha d'impulsar la creació d'ocupació, l'atenció a les persones més vulnerables i el manteniment dels serveis públics. Cal un consens per a un gran pacte social impulsat per l'ajuntament de Mollet amb la màxima participació i implicació dels agents socials, entitats i partits polítics, per fer front a aquesta crisi que ens està portant a una situació de regressió econòmica i política amb la consegüent pèrdua de drets socials conquerits per generacions passades i que no podem consentir deixar una societat més injustes i insolidària als nostres fills / es. Cal un canvi de model economic y politic . Si Hi ha alternatives a aquesta crisi del sistema capitalista, amb reformes, del sistema financer amb la creació d'una banca pública, amb una reforma fiscal perquè pagui el que més té, lluita contra l'evasió de capitals als paradisos fiscals, reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals per repartiment del treball, jubilació als 60 anys com a França, crèdits per a les pimes, autònoms i famílies per reactivar el consum responsable i la creació d'ocupació, expropiació dels habitatges buits dels bancs per llogar a preus com a màxim el 30% del salari, pujada del salari mínim a 1.000 euros. Lluita efectiva contra el frau fiscal i sobretot un procés de reformes per refundar la democràcia i expulsar de la vida política a corruptes i vividors que enganyen al poble i construció un estat federal i republicà que permeti el dret a l'auto determinació de la nació catalana i altres aixi con la democracia Participativa gobernar amb la gent. Antonio Lopez Regidor per ICV-EUIA i responsable politic del PSUC viu de Baix Valles

dimecres, 18 de juliol de 2012

LA GRAN ESTAFA DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES

Desde 1994 hasta el inicio de la crisis (2008-2009) se ha venido comercializando por los Bancos y Cajas españoles, un producto financiero que tal y como pasamos a explicar puede ser uno de los mayores fraudes o estafas financieras de la democracia si las autoridades económícas no instan a su solución. Se trata del producto llamado Participaciones preferentes. Dada la gavedad de lo que puede considerarse un gran timo, algunas entidades pusieron en marcha un plan para transformar dichas participaciones preferentes en depósitos normales, pero otras siguen encogiéndose de hombros ante la protesta de sus clientes. Las participaciones preferentes son un producto financiero emitido por una entidad bancaria extranjera de carácter perpetuo que han sido colocados en el mercado por bancos y cajas españoles. Es decir se depositan los ahorros en un activo, a cambio de una supuesto interés (un 3 o 4%). Este depósito se realiza perpetuamente, sin posibilidad para el cliente de amortización; sin garantía de rentabilidad y sin la garantía de mínimos del sistema financiero español. Entendemos desde esta rdacción que esto más bien es un préstamo al Banco, ya que a través de estos instrumentos derivados, o activos tóxicos se han financiado. Se trata de un préstamo leonino por el que ni siquiera se garantiza el pago de un interés y no hay garantía de devolución del capital, ni hay obligación legal de hacerlo. Prácticamente, todos los bancos y cajas españolas, fundamentalmente estas últimas han comercializado estos valores que emitían bancos tan como Landsbanski; Deutsche Post Bank; BD Funding y Bon Rabobank Nederl… El cliente medio español que ha comprado participaciones preferentes, es generalmente un jubilado que, con los ahorros de toda su vida, buscaba una rentabilidad para una mejor vejez. Por esta razón estamos ante un escándalo mayúsculo. La mayoría de los afectados, alrededor del millón de personas en toda España , desconocían lo que contrataban. Nada más y nada menos que un depósito a perpetuidad de dudosa legalidad e incierta regulación. En la mayoría de los casos, ya que hay distintas preferentes, el capital es irrecuperable a voluntad del cliente. Únicamente, se puede rescatar si la entidad financiera lo autoriza o lo desea. Tampoco se garantiza el capital, que se puede perder; ni el interés, puesto que las participaciones preferentes pueden llegar a no dar rentabilidad; No está garantizado por el Fondo de compensación, y en la jerarquía de créditos la participación preferente está por detrás de todos. Es decir estamos hablando de que lo vendido a los confiados y sufridos clientes españoles es una autentica basura financiera, eso sí aprobada por la CNMV que lo califica como producto de alto riesgo. Todas estas circunstancias y condiciones que los vendedores del sector financiero conocían, estaban incluidas en casi todos los casos en el clausulado; en la letra pequeña que los incautos e infelices clientes, pequeños ahorradores, firmaban en barbecho, sin leerlo. Estamos indiciariamente ante una posible estafa ya que, la basura financiera vendida a cientos de miles de españoles, se vendió bajo el paraguas de la confianza. Quien adquirió tal trampa financiera lo hizo porque se lo vendió el empleado o director de sucursal al que conocía de toda la vida y en quien confiaba. Esa cara amable y honrada. Por eso, es una estafa de libro particularmente perversa. Porque nadie en su sano juicio y con conocimiento adquiere un producto en el que se depositan los ahorros de toda la vida perpetuamente; porque nadie arriesga su futuro económico en una operación en la que nada está garantizado. Porque en la mayoría de los casos se engañó, puesto que se dijo que el capital se podía disponer en cualquier momento y se firmó lo contrario; porque no se informó que era un producto derivado que cotizaba en el mercado secundario y que suscribiéndolo se aceptaba un enorme riesgo financiero. Por eso, estamos ante un escándalo mayúsculo, de una magnitud económica enorme y que como es habitual es silenciado por los grandes medios de comunicación y por los políticos. El escándalo ha saltado cuando alguno de los clientes ha necesitado su dinero, y es en ese momento cuando se les ha negado y se les ha informado que estaban en una trampa. Las soluciones que las entidades están ofreciendo son de distintos tipos. Algunas tan insultantes como ofrecer un préstamo por el mismo importe que se depositó a un bajo interés. Eso sí, hay que devolver el capital y el interés. Es decir tú, me has entregado tu dinero y yo ahora te lo presto. Otras entidades ofrecen convertir las preferentes en obligaciones subordinadas y en obligaciones convertibles (acciones). Algunas entidades han ofrecido recuperar en un año un 30% en acciones y el 70% en acciones u obligaciones que se harán liquidas dentro de 10 años. Todo ello sin garantizar, la recuperación del capital y con el agravante de que a las entidades bancarias les beneficia esta conversión para cumplir los acuerdos de Basilea. Mientras tanto, el Organismo regulador la CNMV y el Banco de España se han limitado a autorizar en su día el producto, y a colgar en la web de la CNMV una serie de recomendaciones, todas ellas poco halagüeñas. Es evidente, que las autoridades políticas han de tomar cartas en el asunto en lo que se ha llamado ya el corralito español. Como siempre, y una vez más clamamos por un estado de derecho que regule al sistema financiero con los mismos derechos y obligaciones que al ciudadano de a pie. El programa se puede seguir en www.http://ondacantabria.com/ 700.000 familias de toda España podrían tener sus ahorros en peligro El asunto de las participaciones preferentes está alcanzando proporciones de escándalo nacional. Es un goteo, cada vez más frecuente e intenso, de miles de afectados en toda España. En Madrid, 95.000; en Andalucía, 75.000; en Aragón, 5.000 y en Valencia, más de 100.000. Son las primeras cifras que se están conociendo, pero suma y sigue hasta llegar a los 700.000 clientes que confiaron en su entidad y colocaron sus ahorros en participaciones preferentes pensando que se trataba de un producto a plazo fijo. ¡Y tan fijo!, como que es perpetuo. Por ejemplo en la CAM se llegó a fijar en algunos casos el año 3000 como fecha de vencimiento. Las participaciones preferentes son un tipo de producto financiero que no está cubierto por el fondo de garantía de los bancos, por lo que su rentabilidad es mayor, pero también los riesgos de pérdidas. Normalmente, el usuario bancario cree que adquiere algo parecido a un depósito, pero en realidad las entidades no están obligadas a devolver el capital inicial o los intereses generados si no poseen liquidez. Y aquí está la madre del cordero. Durante la época de las vacas gordas, los grandes beneficios permitían cumplir con las expectativas de los clientes. Pero ahora, en plena crisis del sistema financiero, todos estos millones están bloqueados y sin posibilidad de recuperarse. Soluciones propuestas Según los datos que maneja la Asociación de Usuarios de Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro (ADICAE), La Caixa es la primera en volumen de emisión, con 4.897 millones de euros, le sigue Caja Madrid con 3.007 millones, BBVA tiene 2.974 millones, Banco Santander emitió 2.000, la CAM colocó 1.310 y el Banco Popular se quedó en 815 millones. El caso más llamativo es el de CaixaBank que ha conseguido que cerca del 90% de sus clientes afectados –más de 144.000– acepte su propuesta de canje. Consiste en convertir el 70% de las participaciones preferentes en obligaciones subordinadas a 10 años, y si tienen la necesidad de recuperar el dinero antes deberán acudir al mercado secundario que se configurará en los próximos días. El 30% restante se convertirá en obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank, la mitad se hará el 30 de junio de 2. 12 y el otro 50% un año más tarde. Otras entidades como BBVA o el Banco Sabadell han ofrecido bonos convertibles, mientras que el Banco Santander ha propuesto el canje directo por acciones. El plazo para admitir la solución propuesta por nuestro banco o caja termina el 31 de enero, los que no lo acepten se quedarán con las participaciones preferentes. Nulidad de contrato Lo que reclaman las asociaciones de consumidores, como ADICAE, es que se declaren nulos los contratos, al considerar que el producto se ha vendido en las oficinas sin dar una información adecuada a los clientes. Para eso hay que poder demostrar ante un tribunal que se produjo un vicio en el consentimiento a la hora de suscribir el acuerdo. El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ya ha anunciado que van a presentar demandas judiciales colectivas contra bancos y cajas, y que habrá una manifestación de afectados en Madrid en la primera quincena de febrero. A pesar de todo, desde la asociación recomiendan que el camino a seguir es poner primero una reclamación ante los servicios de atención al cliente de nuestra entidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y si la solución no es satisfactoria, acudir a los tribunales. Otro punto sobre el que ponen el foco de atención es el de las operaciones de canje que están ofreciendo las entidades financieras a los clientes porque “embarcan de nuevo a los afectados en productos tóxicos, complejos, sin garantía y con escasa liquidez”. Pardos también ha anunciado la presentación de varias denuncias ante el Banco de España y la CNMV para que investiguen los contratos de las operaciones de canje, ya que ambos organismos reconocieron el “abuso” que suponían estos productos tras una demanda de la asociación. Otra asociación, la Unión de Consumidores, ha puesto a disposición de los usuarios su gabinete jurídico, ya que considera que las participaciones preferentes han sido un “engaño” de las entidades bancarias que han “colocado” estos productos ocultando información fundamental a usuarios sin conocimientos financieros para cuadrar sus balances. Según su presidente en Málaga, Jesús Burgos, “los clientes se ven atrapados en una inversión no deseada, contraria a sus intereses y de la que solo podrán desprenderse mediante la negociación a la baja en los mercados, algo que lesiona sus intereses económicos”.

dimecres, 4 de juliol de 2012

Moció; que presenta el Grup municipal D´ICV-EUIA Mollet del Valles de rebut a qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro per recepta.

Moció; que presenta el Grup municipal D´ICV-EUIA Mollet del Valles de rebut a qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro per recepta. Ates; que a partir del 23 de juny tothom que retiri un medicament o un producte sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb una recepta del CatSalut haurà d’abonar un euro. Ates; Queden exempts del pagament d’aquesta taxa les persones que siguin beneficiàries d’una pensió no contributiva, del Programa de Renda Mínima d’Inserció, d’una pensió del Fons d’Assistència Social o d’una prestació de la Llei d’integració social dels minusvàlids. Ates; que la nova taxa s’emmarca en la LLei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 60954, de 23 de març de 2012. Ates; que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la malaltia, una barrera d’accés a les prestacions de la sanitat i una limitació al dret a la salut. Ates; que es tracta d'una mesura purament economicista que no servirà per racionalitzar el consum de medicaments i que per contra posarà en perill els principis d'equitat i justícia social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més malaltes. Ates; que a més, a Catalunya, aquest repagament se sumarà al ja imposat pel Govern central del PP: Ates; que els pensionistes, que actualment no paguen pels medicaments que consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu amb un límit d’entre 10 i 20 euros cada mes. A les persones actives, que ja abonen el 40% de les receptes, se’ls augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%, segons la renda. Ates; Que aquest repagament es sumarà al ja imposat pel Govern central del PP, el qual a més retirarà aquest estiu 456 fàrmacs d’ús comú del finançament públic, amb totes les nefastes conseqüències que això comportarà als mes desfavorits. Tot aixo suposa; Una limitació al dret fonamental de protecció de la salut i a l'atenció sanitària d'accés universal. una discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors problemes de salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudicarà encara més a les rendes salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades. · Pot reduir l'ús dels serveis sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una major despesa sanitària i l’empitjorament general de l’estat de salut de la població. · Cal recordar als que parlen de la responsabilització ciutadana en la sostenibilitat del sistema que els usuaris ja en són responsables en la mesura en què el sistema es finança per la via dels impostos. · Si el Govern vol recaptar més diners que no els vagi a buscar a les persones malaltes, sinó on hi ha riquesa: als bancs i a les grans fortunes. · Mentre ens retallen sous i drets als treballadors i a les treballadores, mentre ens deixen sense serveis públics de qualitat, alts directius de les empreses públiques han utilitzat i utilitzen els recursos públics en benefici d’interessos privats. El grup Municipal D´ICV –EUIA proposa el següent acord: 1º Rebutjar de manera rotunda l’aplicació de qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro per recepta. 2º Exigir al Govern del estat que mantingui els 456 medicaments que te la intencio de retirard’ús comú del finançament públic. 2º Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol establir Altres mesures per reduir-ne els costos i evitar el malbaratament de medicaments. 3º Enviar aquets acords al departament de salut de la Generalitat de Catalunya, La Ministra de sanitat del Govern Espanyol aixi com els grups parlamentaris del Congres el Senat i el Parlament de Catalunya, la Asociacio i la Federació de municipis de Catalunya y a les entitats locals relacionades amb la salut.

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...