dimecres, 23 de maig de 2012

EL GRUP MUNCIPAL D’ICV-EUiA, PRESENTA DIVERSES PROPOSTES DE RESSOLUCIÓ AL PLE DEL MES DE MAIG

El grup municipal d’ICV-EUiA, ha presentat sis mocions al proper Ple del mes de Maig que es celebrarà el proper dimarts dia 29. Aquestes mocions pretenen marcar posició davant de determinades situacions que, d’una manera o altra, son debats que es donen al carrer i constitueixen preocupacions de la nostra actualitat. Entre aquestes mocions hi ha una sobre la situació del rei i la seva família que en els darrers temps son constant desagradable notícia a la premsa, derivat de comportaments poc exemplars. En aquest sentit, la moció demana la pronunciació del Ple Municipal censurant el comportament del Rei i part de la seva família i declarar persones non grata a la nostra ciutat. Una altra moció presentada pel grup d’ICV-EUiA, fa relació a una de les decisions vinculades a les retallades que està portant a terme el Govern de la Generalitat. En aquest cas, el tancament dels centres Educatius vinculats al departament de justícia dels Til•lers a Mollet del Vallès i del Montilivi, a Girona. En aquest sentit la moció, planteja al Ple que es pronunciï en la línia de donar suport a aquests centres educatius i els seus equips professionals, instar a la Conselleria a que informi sobre la situació, a que el departament reconsideri la mesura i els mantingui oberts i que , en qualsevol cas, es garanteixi el manteniment i reubicació dels llocs de treball. Per Altra banda, es presenta una moció que relacionada amb la mesura del govern central per la que va aprovar un increment generalitzat de l’IBI, com a mesura per a la correcció del dèficit públic, entenem que no és normal que els bens de l’Església Catòlica i altres confessions, estiguin exempts d’aquest impost. Per això, ICV-EUiA, tot i reconeixent la important tasca que es fa des de algunes parròquies i Càritas, creiem que cal que existeixi un tractament fiscal i de subvencions igualitari i sense distincions. La moció, doncs, planteja la derogació dels acords de l’Estat amb la Santa Seu i, especialment, en allò que fa referència als assumptes econòmics; instar al Congrés de Diputats a la modificació de la llei d’hisendes locals que eviti aquestes excepcions en el pagament de l’IBI, així com elaborar un cens del nostre municipi dels bens immobles rústics i urbans que estan censats a nom de l’església catòlica i d’altres confessions religioses i avaluar el cost de les exempcions fiscals. Una altra de les mocions, planteja la declaració de caducitat de l’expedient ambiental del cierre de la autovia orbital (Quart Cinturó). Aquesta moció de caràcter ecològic, significa el tancament d’aquesta qüestionada i problemàtica via que posava en perill elements paisatgístics del nostre entorn. La moció, està en la línia del que ha demanat l’entitat ecologista ADENC. Una nova moció, en la línia de la defensa dels drets civils i les llibertats i la no discriminació, és contra la homofòbia i la transfòbia. En aquest sentit, ICV-EUiA, planteja que el Ple aprovi que l’ajuntament de Mollet sigui una institució exemplar en la lluita per la igualtat de dters i la no discriminació per raó d’orinetació sexual i impulsi mesures concretes. Per últim, el grup municipal d’ICV-EUiA, presenta una moció més de caràcter local i vinculada amb la problemàtica de la vivenda. En aquest sentit es planteja la possibilitat de recuperar pisos de la ciutat, que no son de propietat privada, per a poder donar resposta a urgències socials en matèria de vivenda. I, en concret, com a exemples, es planteja els antics pisos dels mestres de l’escola Longaron i els del carrer Batlle Tura. Mollet del Vallès, 24 de maig de 2012-05-23 Comunicació ICV-EUiA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...