dijous, 22 de març de 2012

La taxa sobre les receptes mèdiques és un impost sobre la malaltia. (CO-PAGO)
La taxa sobre les receptes mèdiques és un impost sobre la malaltia.

El Parlament de Catalunya va aprovar dimecres amb els vots a favor de CIU i l'abstenció del PP la llei de mesures fiscals i financeres que permet cobrar la taxa d'un euro per recepta farmacèutica.

Aquesta taxa inclou una sèrie d'exempcions que el PP ha imposat a la Generalitat a canvi del seu vot favorable als Pressupostos. Afectarà als medicaments que costin més de 1,67 euros i no l'han de pagar els perceptors d'una pensió no contributiva o de la renda mínima d'inserció. Per a la resta de la ciutadania s'aplicarà fins un màxim de 62 receptes per any.

Per EUiA és una mesura injusta i de repagament que tindrà efectes molt greus sobre l'equitat i l'accessibilitat del sistema sanitari públic, és un impost sobre la malaltia.

EUiA rebutja qualsevol fòrmula de copagament de la ciutadania en relació amb les prestacions sanitàries perquè:
Suposa una limitació al dret fonamental de protecció de la salut i a l'atenció sanitària d'accés universal.
Suposa una discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors problemes de salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudica encara més a les rendes salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades.
Si el que es vol és limitar la despesa farmacèutica, cal recordar que correspon als metges determinar si un medicament és necessari o no pel pacient i la seva prescripció, i correspon als responsables del sistema sanitari establir mesures per reduir-ne els costos i evitar el malbaratament de medicaments.
L'evidència actual mostra que els països amb copagament tenen una despesa sanitària major, el que demostra la seva ineficàcia com a mesura de contenció de la despesa. La seva aplicació respon a raons polítiques i ideològiques.
Redueix l'ús de serveis sanitaris preventius, especialment entre els grups més vulnerables.
L'atenció sanitària pública universal, equitativa i de qualitat és un dret de ciutadania i no un privilegi que només pugui pagar una part de la població.

El Grup Parlamentari IU, ICV-EUiA, CHA ha presentat una Proposició no de Llei sobre la taxa per recepta mèdica per al seu debat a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats. http://www.euia.cat/pagina.php?idp=5050

Denunciem les greus mesures del Govern de la Generalitat i cridem la ciutadania a secundar la Vaga General del 29 de març contra la reforma laboral i en defensa dels serveis públics.


Sector Salut d'EUiA

dimarts, 20 de març de 2012

El Grup Municipal d’ICV-EUiA, ha preparat un seguit de mocions per presentar a la sessió del Ple Municipal que es realitzarà el dilluns dia 26 de març.


El Grup Municipal d’ICV-EUiA, ha preparat un seguit de mocions per presentar a la sessió del Ple Municipal que es realitzarà el dilluns dia 26 de març.

El Grup Municipal d’ICV-EUiA ha presentat quatre mocions en relació a temes de màxima actualitat, sobre els que prenem posició i plantegem al conjunt dels grups municipals perquè també es posicionin.

Una primera, en relació a les participacions preferents, un producte financer en el que moltes famílies han quedat atrapades. En aquesta sentit, ICV-EUiA, denúncia l’actuació de les entitats bancàries que han venut aquest producte sense informació i aprofitant-se, en molts casos, de la poca cultura financera de persones grans i abusant de la seva confiança. Més enllà de solidaritzar-nos amb les persones implicades, es planteja que l’ajuntament assumeixi orientació i informació a les persones afectades. Per altra banda, entenem que aquesta situació s’ha creat per no complir-se la normativa europea en la venda d’aquest tipus de producte. En aquest sentit, la moció planteja la necessària intervenció del banc d’Espanya en defensa de les persones afectades.

Una segona moció, fa referència a la nostra posició en contra de la privatització de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Aquesta moció, es presenta en consonància a La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes i solidàries que insta a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que ha vingut prestant l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).
La moció es sustenta, en els següents principis:
- Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà.
- Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta.
- Perquè ATL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats locals.
- Perquè afecta negativament les finances municipals.
- Perquè afecta a la governança de l’aigua.
- Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat.
- No hi ha cap justificació tècnica.
- No hi ha cap justificació econòmica.
- No hi ha cap justificació social.
- No hi ha cap justificació ambiental.

La tercera moció, fa referència a la commemoració del 81è aniversari de la República que es celebrarà el proper 14 d’abril. Aquesta moció, ja és tradicional la seva presentació en els darrers anys per part de la coalició ICV-EUiA, així com la celebració d’un acte polític i cultural a la Plaça de la República de la nostra ciutat, que aquest any es celebrarà en el proper dissabte dia 14 d’abril.
La moció, demana que onegi la bandera republicana el dia 14 d’abril, que es pugui celebrar un referèndum en el que el poble pugui valorar la restauració de la República i, finalment, en l’àmbit local es planteja que l’Ajuntament col•labori actes institucionals donant a conèixer i fent pedagogia dels valors republicans.

La darrera moció, que es presenta conjuntament amb el grup muncipal d’Ara- Mollet Esquerra i amb l’adhesió de la plataforma Ciutadana Mollet 29M, és un posicionament clar i rotund contra la Reforma laboral i les retallades que s’estan donant en drets, i planteja el posicionament de tots els grups municipals en suport de la vaga general del proper 29 de març, convocada per les organitzacions sindicals de CCOO i UGT. Tanmateix, es crida a la societat molletana a secundar la vaga general, contra la Reforma Laboral, que es considera injusta i inútil.

Igualment, el grup municipal, ha demanat a l’Ajuntament còpia dels certificats que ha hagut d’enviar al Ministeri d’Hisenda, en relació a les factures pendents de pagar als proveïdors, que han estat presentades abans del dia 1 de gener de 2012. Aquesta petició, ha estat feta de forma reiterada per escrit, en els Plens i altres trobades, des de fa quasi be dos anys i el govern no ha facilitat aquesta informació, vulnerant el dret a la informació que tenen els grups de l’oposició en el seu paper de control al govern. Atenent a les declaracions aparegudes en els medis de comunicació el deute a proveïdors, reconegut pel govern, està al voltant dels 15 milions d’euros.Comunicació ICV-EUiA

diumenge, 18 de març de 2012

Més de 600 persones es van manifestar pels carrers de la nostra ciutat contra les retallades socials.


Divendres passat es va produïr a Mollet una de les mobilitzacions més grans que es recorden a la nostra ciutat. Convocades per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i la coordinadora La Resistència, més de 600 persones es van manifestar pels carrers de la nostra ciutat contra les retallades socials.
Us adjuntem la crònica del diari Mollet a Mà i unes quantes fotografies!
La marxa ha anat des de la plaça Prat de la Riba fins l’Ajuntament de la ciutat on s’ha llegit el manifest de les entitats convocants. Els manifestants han atravessat l’avinguda Llibertat amb lemes contra les retallades i el copagament en sanitat.
El coordinador de ‘La Resistència’, Lalo Plata, ha posat d’exemple les retallades a l’Hospital de Mollet i el quart institut de la ciutat per explicar que Mollet és el quart municipi amb més població de la comarca i el 24è en nombre de serveis.
Pel que fa a la recent taxa del medicament aprovada pel Parlament Plata l’ha definit com “un requetepagament, ja que haurem de pagar dues vegades el mateix i amb això es penalitza al malalt”. Plata també ha parlat de l’impost de transmissió: ”Només afecta a la gent més pobre. Els rics defensen el seu patrimoni i nosaltres, el que és de tots”.
Un dels representants de la junta de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, Jordi Bayó, ha titllat d’aberració la taxa del medicament: “És posar un impost sobre la malaltia, però lluitarem per treure’l.

Bonificacion a los y las trabajadoras en paro en el transporte publico


Desde la constitución de la “Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona” en abril de 2009, hemos venido reivindicado como uno de nuestros principales objetivos el transporte gratuito para todas las personas sin empleo. Durante estos tres años hemos realizado diferentes movilizaciones, entre ellas la II Marcha contra el paro, y recogido miles de firmas en las OTG, recabando asimismo el apoyo de todas las organizaciones y colectivos de trabajadores/as para requerir a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento de Barcelona que aplicaran esta medida.

Después de múltiples requerimientos a los diferentes organismos competentes durante estos años, el responsable de la Dirección General del Transporte de la Generalitat Sr. Ricard Font se reunió con una delegación de la Asamblea de personas en paro el 21 de junio de 2.011, abriéndose un diálogo fructífero a lo largo de los últimos meses, que ha culminado con un reconocimiento parcial de nuestras demandas. Recientemente el Conseller de Territorio y sostenibilidad Sr. Lluis Recoder anunció la nueva modalidad de tarjetas con bonificaciones al transporte para las personas sin empleo y su entrada en vigor a partir de 12 de marzo.


NUEVA TARJETA DE TRANSPORTE PARA PERSONAS SIN EMPLEO

Provincia de Barcelona: Tarjeta trimestral, sin límite de viajes, 27,75 euros (reducción del 79,5% sobre el precio normal de 135 euros)
Provincias de Girona, Lleida y Tarragona: Tarjeta mensual, con reducciones similares.

¿Quiénes pueden acceder a dichas Tarjetas?: Las personas en paro en búsqueda de trabajo que:

- Perciban un subsidio por desempleo de importe inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 641 euros.
- Quienes reciban cualquier otra ayuda inferior al SMI, o no reciban ninguna, pero estén inscritos como demandantes de empleo durante un mínimo de 12 meses en los últimos 2 años, y se encuentren en proceso de búsqueda de trabajo bajo la tutoría del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Tramitación certificado: Previamente a la adquisición de la Tarjeta bonificada debe obtenerse un certificado que acredite los requisitos exigidos.

- Quienes perciban el subsidio de desempleo deben dirigirse al SEPE a través de la web, http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/obtencion_cert.html y bajarse el certificado.
- El resto de personas en paro inscritas como demandantes de empleo deben dirigirse a su Oficina de Trabajo (OTG) donde tras comprobar el cumplimiento de los requisitos se les facilitará el certificado.

Adquisición de las Tarjetas de transporte con descuento: En los puntos de venta autorizados, presentando el certificado (del SEPE o del SOC) y el DNI.

Oficinas de venta autorizadas en Barcelona ciudad:
TMB: Estaciones: Universidad L1 entrada c/. Pelai; Sgda.Familia L5 entrada c/.Sardenya;
Sagrera L1, entrada c/.Honduras; Sants L5 (vestíbulo cercanías Catalunya); Diagonal L5, entrada c/.Rosselló.
FGC: Vestíbulos estaciones de Pl. Catalunya y Pl. Espanya
Cercanías de Catalunya: Vestíbulo estación Pl. Catalunya
La Assemblea de Treballadors/es en atur de Barcelona valora positivamente este primer paso en la reducción de las tarifas del transporte publico para los desempleados y queremos agradecer a todos los trabajadores/as desempleados o en activo que nos han prestado su apoyo, así como a todos los colectivos y organizaciones de trabajadores/as que han apoyado esta campaña.

Ahora, en lo que respecta a lucha por transporte gratuito para los desempleados nuestros próximos objetivos se concretan en lo siguiente:
- Que la reducción de las tarifas se apliquen desde el momento que el trabajador/a se encuentra en situación de desempleo.
- Establecer la T-4 (tarjeta rosa) para los desempleados con ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional, siendo también optativa para el resto.
- Gratuidad de los desempleados/as que no tienen ningún ingreso.
La Asamblea de parados/as de Barcelona efectuaremos el seguimiento de la aplicación de las nuevas tarjetas de transporte y nos reuniremos periódicamente con la DGT de la Generalitat para proponer mejoras y abordar las incidencias que se detecten.
Para más información, aclaraciones, o notificación de incidencias dirigirse a la Asamblea.

Barcelona, marzo de 2.012

Assemblea de treballadors / es en atur de Barcelona

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...