dissabte, 26 de maig de 2012

CAP A LA VI ASSEMBLEA NACIONAL D’EUiA: CONSTRUINT L’ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISME

Amb Joan Josep Nuet pre candidat a Coordinador General d´esquerra unida i alternativa El proper cap de setmana, els dies 2 i 3 de juny, es celebrarà a Sabadell la 6ª Assemblea Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa en un ambient de confluència i renovació d’equips i pràctiques polítiques, tant en la vessant interna com en l’externa. A EUiA existeix un ampli consens en l’aspecte programàtic, el qual venim defensant des de la celebració de la darrera Assemblea Nacional al novembre 2008, amb els seus encerts i els seus errors, tal i com correspon a una força política que aglutina diferents cultures de l’esquerra transformadora: ecologistes, comunistes, trotskistes i persones independents no afiliades als principals partits que conformen EUiA: PSUC-viu, PCC, POR i altres col•lectius. Un dels objectius que s’hauran de debatre en profunditat seran les propostes de superar l’actual coalició amb els companys d’ICV i avançar cap a un nou espai que aglutini a tota l’esquerra alternativa, el que alguns vindrien a anomenar com la SIRYZA catalana. Això és, un espai polític que sigui referent d’IU a l’estat espanyol i del PIE a Europa. Hem de seguir els nous aires que ens venen d’Europa, amb l’ascens del Front d’Esquerres a França i SIRYZA a Grècia, que ens venen a dir que una altra política i una altra Europa es possible: social, de la ciutadania i lliure dels mercats i de les polítiques neoliberals que estan acabant amb les nostres conquistes socials, fruit de dècades de lluita incansable. La generositat i la unitat, sense renunciar al perfil propi, seran claus per a que una nova esquerra esdevingui el principal referent per a la ciutadania d’una altra forma de funcionar i de fer política: càrrecs rotatius, limitació de mandats, direccions compartides, referèndum vinculants, llistes plurals i paritàries, etc. Aquesta 6ª Assemblea Nacional es una gran ocasió per avançar cap a la llibertat i cap al socialisme. Es en definitiva, una ocasió per començar a enterrar el vell capitalisme que una vegada rere una altra ens oprimeix i ens explota. Antonio López Membre de la Direcció Nacional d’EUiA i Regidor d’ICV-EUiA.

dimecres, 23 de maig de 2012

El grup municipal d´ICV-EUIA de Mollet propone declarar al Rey persona NON GRATA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS EN RELACIÓ AL REI JUAN CARLOS DE BORBÓN El grup municipal d´ICV –EUIA de Mollet del Vallès proposa al ple municipal que el rei Juan Carlos de Borbón sigui declarat persona non grata a la ciutat. Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d'Espanya, -pretén el nostre vassallatge- com a resultat d'un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de l'herència dictada pel seu antecessor el dictador Francisco Franco; atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara no han recuperat plenament. Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan Carlos de Borbón s'ha caracteritzat per l'absolució política i penal dels criminals franquistes;; Atès que el seu comportament personal s'ha vist marcat per tota mena d'escàndols i possibles delictes que arriben al punt culminant de l'afer de Bostwana de l’abril passat, Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, planteja que el Ple Municipal, ACORDI: 1. Censurar las actuacions del rei Juan Carlos de Borbón i part de la seva família i declarar persones non grata per la nostra ciutat de Mollet del Vallès 2. Remetre aquest acord a la Casa Real Española per tal que en tinguin constància

EL GRUP MUNCIPAL D’ICV-EUiA, PRESENTA DIVERSES PROPOSTES DE RESSOLUCIÓ AL PLE DEL MES DE MAIG

El grup municipal d’ICV-EUiA, ha presentat sis mocions al proper Ple del mes de Maig que es celebrarà el proper dimarts dia 29. Aquestes mocions pretenen marcar posició davant de determinades situacions que, d’una manera o altra, son debats que es donen al carrer i constitueixen preocupacions de la nostra actualitat. Entre aquestes mocions hi ha una sobre la situació del rei i la seva família que en els darrers temps son constant desagradable notícia a la premsa, derivat de comportaments poc exemplars. En aquest sentit, la moció demana la pronunciació del Ple Municipal censurant el comportament del Rei i part de la seva família i declarar persones non grata a la nostra ciutat. Una altra moció presentada pel grup d’ICV-EUiA, fa relació a una de les decisions vinculades a les retallades que està portant a terme el Govern de la Generalitat. En aquest cas, el tancament dels centres Educatius vinculats al departament de justícia dels Til•lers a Mollet del Vallès i del Montilivi, a Girona. En aquest sentit la moció, planteja al Ple que es pronunciï en la línia de donar suport a aquests centres educatius i els seus equips professionals, instar a la Conselleria a que informi sobre la situació, a que el departament reconsideri la mesura i els mantingui oberts i que , en qualsevol cas, es garanteixi el manteniment i reubicació dels llocs de treball. Per Altra banda, es presenta una moció que relacionada amb la mesura del govern central per la que va aprovar un increment generalitzat de l’IBI, com a mesura per a la correcció del dèficit públic, entenem que no és normal que els bens de l’Església Catòlica i altres confessions, estiguin exempts d’aquest impost. Per això, ICV-EUiA, tot i reconeixent la important tasca que es fa des de algunes parròquies i Càritas, creiem que cal que existeixi un tractament fiscal i de subvencions igualitari i sense distincions. La moció, doncs, planteja la derogació dels acords de l’Estat amb la Santa Seu i, especialment, en allò que fa referència als assumptes econòmics; instar al Congrés de Diputats a la modificació de la llei d’hisendes locals que eviti aquestes excepcions en el pagament de l’IBI, així com elaborar un cens del nostre municipi dels bens immobles rústics i urbans que estan censats a nom de l’església catòlica i d’altres confessions religioses i avaluar el cost de les exempcions fiscals. Una altra de les mocions, planteja la declaració de caducitat de l’expedient ambiental del cierre de la autovia orbital (Quart Cinturó). Aquesta moció de caràcter ecològic, significa el tancament d’aquesta qüestionada i problemàtica via que posava en perill elements paisatgístics del nostre entorn. La moció, està en la línia del que ha demanat l’entitat ecologista ADENC. Una nova moció, en la línia de la defensa dels drets civils i les llibertats i la no discriminació, és contra la homofòbia i la transfòbia. En aquest sentit, ICV-EUiA, planteja que el Ple aprovi que l’ajuntament de Mollet sigui una institució exemplar en la lluita per la igualtat de dters i la no discriminació per raó d’orinetació sexual i impulsi mesures concretes. Per últim, el grup municipal d’ICV-EUiA, presenta una moció més de caràcter local i vinculada amb la problemàtica de la vivenda. En aquest sentit es planteja la possibilitat de recuperar pisos de la ciutat, que no son de propietat privada, per a poder donar resposta a urgències socials en matèria de vivenda. I, en concret, com a exemples, es planteja els antics pisos dels mestres de l’escola Longaron i els del carrer Batlle Tura. Mollet del Vallès, 24 de maig de 2012-05-23 Comunicació ICV-EUiA

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...