divendres, 7 de setembre de 2012

Inici del curs escolar, l'escola pública en una cruïlla.

L'educació pública és un dret fonamental de les persones i la millor garantia d'un futur millor, la despesa en l'educació és una inversió per al futur dels nostres fills i Filles i la societat en general. Iniciem el curs 2012/ 2013 amb unes expectatives gens halagüeñas ja que les polítiques dels governs del PP en l'estat i CIU a Catalunya estan posant en perill el model de escola publica catalana de qualitat , amb la reducció econòmica d'un 14% del presupost sen els dos últims anys . La falta de finançament suficient i de la retallada de molts programes fa que els centres educatius del nostre país no segueixin sent un instrument de cohesió social i igualtat d'oportunitats. La Generalitat està asfixiant la Escola pública i l'aboca a un desequilibri amb la concertada que aquest Govern de CIU defensa i que a més manté els concerts als centres del OPUS DEI segregadores i elitistes, també la doble xarxa amb horaris lectius diferenciats i l'eliminació de la sisena hora és clar que és una política de classe per afavorir als més pudients. Amb aquesta política de precarización en els centres educatiu públics amb menys recursos i menys professionals ,baixa inversió en nous centres i reformes , la desaparició de les ajudes a les AMPAS , la socialització dels llibres de text , activitats extraescolars i l`augment de les taxes universitàries i formació professional i així un llarg etc…………….. No és possible un bon projecte de ciutat sense un projecte educatiu que ho vertebri, els ajuntaments amb aquestes retallades han d'assumir més despeses dels quals els correspondria a la Generalitat , la qual cosa està provocant que les escolas de música i Escoles Bressols corren el perill del seu tancament ja que amb el cost que tenen, sense l'aportació pública suficient no són viables econòmicament ,allo que pretén el Govern de CIU és anar privatitzant perquè l'educació en un sentit ampli es converteixi en un negoci i deixar sense aquests serveis a les classes treballadores amb menys recursos. És necessari un canvi de polítiques educatives, com a servei fonamental per a la nostra societat. Amb més recursos i més personal i no com s'està fent ara que per a aquest curs es tanquen línies en els centres públics, però es mantenen en el sector privat, es contracten menys professorat i com és el cas de la nostra ciutat i a més el compromès IV Institut ni tan sols està programat per als propers anys i els alumnes de l'Aigua VIVA tindran dificultats d'espai i serveis. Des del grup municipal d´ICV-EUIA de Mollet exigirem que l'Ajuntament de Mollet que pressioni i es mobilitzi amb la comunitat educativa de Mollet contra aquestes polítiques cap a l'escola pública, que comportessin més fracàs escolar i conseqüències socials i de convivència molt negatives. Per ultimo sol•licitarem que l'ajuntament de Mollet s'adhereixi al *manifest d'Alcaldes i Alcaldesses que recentment s`ha signat a L`hospitalet de Llobregat, contra aquestes polítiques anti -socials que practica els Governs de la Generaliat de CIU així com el PP a nivell del Govern de l'estat.

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...