dimecres, 7 de novembre de 2012

INTERVENCIÓ ANTONIO lOPEZ PLÉ DE ORDENANCES FISCALS MOLLET

D'acord amb el document de criteris presentat pel equip de govern municipal per les ordenances fiscals i preus públics 2013, des del grup municipal d'ICV-EUiA, volem manifestar el següent:
Estem d'acord amb la reflexió que es fa en el document, sobre el Context Econòmic i social, l'increment de la taxa d'atur a Mollet supera les 6000 persones per tant és una necessitat de reforçar les polítiques socials, la generació d'activitat econòmica i la creació d'ocupació ... nostre grup municipal ha presentat recentment un document de propostes en aquest sentido.que ens agradaria compartir amb el conjunt dels grups municipals.
Creiem que mantenir el discurs permanent que, tot i les retallades pressupostàries que s'han anat fent en aquests últims anys, l'Ajuntament manté els serveis i la seva qualitat, és un discurs no realista i que cal fer una reflexió sobre el tema .. . Si realment, els serveis són iguals en quantitat i qualitat, seria un element preocupant per a la gestió realitzada en el passat ... Creiem que s'ha de reconèixer que s'estan fent retallades i pèrdua de qualitat cal plantejar les coses tal com som. Exemples GIR, guarderies, escoles de música, centralització serveis socials, casa dels petits, casal obert, Servei de Mediació, entre d'altres.
es planteja que els recursos que vindran de les diferents administracions públiques (per tant aportacions de l'estat i Generalitat + subvencions) seran inferiors, amb aquestes ordenances fiscals es pretenen mantenir els serveis i la seva qualitat, serà difícil aconseguir-
En els pressupostos de l'estat 2013 cal un increment del 5% per a les administracions locals seria un respir per a les arques municipals
Quant a l'IPC sobre el 3.5% s'ha escollit el del mes d'octubre, De tota manera, altres anys, han defensat que utilitzaven les dades del mes de juliol que estava en el 2,2% per tant utilitzen diferents criteris en funció del que més els interessa.
Nosaltres estem perquè l'increment de les ordenances estigui, com a màxim, a l'IPC. Si Volem mantenir els Serveis públics Hem de mantenir un equilibri de despeses i ingressos per tant només s'hauria congelar els impostos si Redueix Serveis qual cosa rebutgem o hi ha superàvit que no és el cas. també és Cal una reflexió sobre el Pressupost actual hauria de començar a redefinir i ajustar-lo a les noves circumstàncies amb un menor cost, entre altres l'aparell polític, gerencial, organismes municipals, empreses públiques i altres. Insistim cal un replantejament de fusionar empreses i organismes municipals.
 ICV-EUiA, ha presentat Propostes en la fase d'elaboració d'aquestes ordenances però hem de denunciar una vegada més la manca de voluntat política per arribar acords una cosa és el que es diu a la premsa i una altra molt diferent és que la proposta de l'equip de govern PSC CiU estava totalment tancada,
Pel que fa a l'IBI, estem d'acord en la seva congelació, però sabent que l'any passat aquest concepte va significar un bon cop fiscal per a molta gent de la ciutat de manera generalitzada, es va incrementar, inicialment el 3% i, després gràcies al PP , un 10%.
no es modifica l'IVTM (vehicles), però cal dir que no és un tema de voluntat política ... sinó per impossibilitat jurídica atès que estem al límit màxim.
Sobre el tema de la taxa de residus, caldria veure l'impacte que tindrà sobre el contracte el pagament de l'IVA (del 18 al 21%) i veure si les modificacions contractuals a la baixa, aguanten aquesta situació.
Quant a la taxa de l'aigua, per la nostra part no acceptaríem increments per sobre de l'IPC.
Quant a l'IAE, El nostre grup municipal planteja una Pujada del 3.5% a empreses que facturi més d'un milió d'euros l'equip de govern planteja una Pujada del 1,95% en canvi es puja un 0,65% als serveis d'ajuda domiciliària i telealarma que proposem es congeli.
BONIFICACIONS: Estem d'acord amb la filosofia que recull el document de Criteris, en la línia d'ampliar les bonificacions i ajudes perquè les persones amb més dificultats econòmiques puguin fer front a la situació que vivimos.En aquesta línia, el tema de l'IBI proposem que es dediqui una partida a subvencions per IBI, parell aquelles famílies que tinguin impossibilitats reals de pagament. Com així ho ha fet l'ajuntament de Parets.
Hem plantejat a la junta de portaveus la constitució una Comissió tècnic-polític per ampliar la baremacio dels Serveis municipals sobre la base que pagui més el que més té. aquesta comissió creiem que ha d'iniciar els seus treballs com més aviat millor, perquè serveis com Guarderies, Escola de Música i Dansa, i altres, puguin aplicar, el curs que ve, en la línia de la tarifació social.
Las bonificacions i exempcions Veiem que més de la meitat dels 1.355.010 euros són d'obligació compliment, església, administracions, empreses
públiques i altres, la quantia que es bonifica a les persones de Mollet són menys que en aquestes empreses.
.Nous impostos: major recaptació
Plantegem que es pugui estudiar l'aplicació d'un nou impost als habitatges buits i, fonamentalment, de les que siguin titulars persones jurídiques.
En aquesta línia si no es pot aplicar Perquè el Govern central no defineix que són habitatges buits, és Cal una iniciativa parlamentària perquè es puc aplicar en el pròxim curs El nostre grup municipal presenta una Proposta per al pròxim ple. En aquest sentit.
proposem que es faci un estudi per saber el Parc d'habitatges buits a la ciutat, dividit per titulars: - persones físiques; - persones jurídiques, i que estiguin com a mínim 2 anys buides.
Sabem que aquest impost és polèmic per com s'ha d'aplicar però nosaltres creiem que és necessari que es reculli en aquestes ordenances fiscals fins i tot sabent que pot ser recorregut però farem pressió perquè canviï la llei, l'habitatge és un dret fonamental i no es pot especular.
En definitiva nostre grup municipal no pot donar SUPORT a aquestes Ordenances fiscals Perquè tot i compartir alguns Conceptes i Criteris no Veiem la voluntat d'acord en algunes de nostres Propostes i discrepem en els Criteris de despeses d'aquest equip de govern
Tampoc votarem en contra en un moment de gran difilcultad per als ajuntaments en el seu finançament. s'han recollit alguna Proposta de Nuestro grup municipal, sobre criteris d'acord amb la tarifacions social, bonificacions i ajudes que es podran concretar en els propers pressupostos de 2013, compartim l'increment de l'IPC del 3.5% ecepto En alguns impostos i taxes com l'IAE i la atenció domiciliària.

ANTONIO LOPEZ REGIDOR PORTAVEU D´ ICV-EUIA AL PLE DE ORDENANCES FISCALS

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...