dimarts, 19 de març de 2013

.L’Equip de govern PSC i CIU de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, protagonitza un nou escàndol. .

L’equip de govern  PSC-CiU mostra, a les clares, la seva visió sobre el concepte de transparència informativa, amb l’acomiadament del director de Vallès Visió, per exigir exercir les seves responsabilitats  i denunciar la manipulació informativa a la que està sotmesa la informació en els mitjans de comunicació locals públics.

La publicació al diari comarcal el  Nou/9 d’un correu electrònic, enviat per la gerent de Mollet Comunicació (empresa pública) a l’assessor extern del Consorci Teledigital Vallès Visió, posa en evidència la manipulació de la informació perquè sigui tractada de forma partidista a favor del govern i , de forma explícita, juga un paper de potenciació de la figura de l’alcalde Monràs. El model de comunicació de PSC-CIU, no és transparent, no és imparcial i, de dubtosa veracitat quan parla de l’oposició.

L’alcalde que, aquestes darreres setmanes, no ha parat de pregonar que l’equip de govern practica la participació ciutadana i la transparència en les seves actuacions, queda en evidència i és protagonista d’un nou escàndol en la seva gestió. Creiem  que, el que ja es sospitava, ara ha quedat clarament evidenciat.
La gerent de Mollet Comunicació, Ainhoa Martin, que va ser incorporada com a gerent de confiança del govern, i que ICV-EUiA va dir en tot moment, era un càrrec innecessari, ara es demostra que el seu paper és de “comissaria política” en la comunicació, remunerada amb diners públics.  Per altra banda, és d’escàndol la necessitat de mantenir de forma permanent la figura de l’”assessor” extern que ocupa en Feliu Tura, pagat a través de facturació mensual, i que a més, pel que es veu, juga un paper de gerent executiu, cosa que no podria fer perquè no té concebut un rol de direcció. 

Aquesta actuació manipuladora i partidista és, per sobre de tot, un tema de ciutat perquè atenta contra la informació objectiva que els ciutadans tenen dret a rebre i a més perquè els medis de comunicació s’estan pagant amb diners públics.

El govern de PSC-CIU, no compleix el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, i de fet com es posa de manifest en la valoració que la UAB ha fet sobre les webs municipals, no estan adherits a aquest decàleg i ni tan sols està publicat a la Web. En aquest decàleg, es diu literalment que “... els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder”, o un altre que diu:. Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local”   

ICV-EUiA, qualifica els fets de molt greus, i considera que cal prendre mesures immediates. En aquesta línia, plantegem el cessament immediat de la gerent de Mollet Comunicació i de l’assessor del Consorci de Vallès Visió, més enllà de la creació immediata d’una comissió d’investigació que depuri, si s’escau, responsabilitats polítiques.

Per altra banda insistim, una vegada més, en que cal replantejar-se, globalment, el tema de la comunicació local i, de forma específica, la viabilitat de Vallès Visió en el model actual. Creiem que cal un plantejament en la línia que recull el decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública, quan en el seu punt 10è. planteja que “les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de sissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i un anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi”


Comunicació ICV-EUiA
   

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...