dimarts, 30 d’abril de 2013

MOCIÓ APROBADA PLE MUNICIPAL DE MOLLET DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA EN RELACIÓ AL 1ER DE MAIG, DIA DEL TREBALL
Atès que l’1 de Maig es celebra el Dia del Treball, en una jornada de reivindicació dels drets de la classe treballadora.
Atès que les retallades i les privatitzacions dels governs de Catalunya i Espanya aboquen a l’atur milers de treballadors i treballadores públics, i desmantellen l’estat del benestar. Actualment a Mollet hi ha més de  6.000 aturats, 900.000 a Catalunya i 6 milions de persones a Espanya, que volen i no poden treballar, i més de la meitat dels joves que han d’escollir entre l’atur i l’emigració.
I entre els treballadors i treballadores catalans en actiu, 2.300.000 poden perdre el seu conveni col·lectiu a partir del proper 7 de juliol, ja que la reforma laboral del Govern del PP ha permès a la patronal deixar-los sense regulació de salaris i drets laborals.
Atès que a Catalunya hi ha 118.000 llars sense cap ingrés i 100 desnonaments diaris a degut a que els seus membres ja han esgotat la prestació d’atur i perquè el Govern posa més difícil l’accés a subsidis, beques i ajuts, tots ells fets que provoquen més pobresa i exclusió social.
Atès que  la nova tisorada del Govern als mitjans de comunicació públics així com la pèrdua d’ocupació i la precarització del sector posen en risc la informació objectiva i plural.
Així mateix la repressió de les protestes ciutadanes i la desqualificació dels moviments i les organitzacions socials, el retrocés en drets i llibertats democràtiques i la falta de resposta als casos de corrupció política i econòmica estan posant en risc el sistema democràtic.
Atès que el treball és un dret, però molt més, és un mitjà d’inclusió i de relació social, de creixement. Per això cal reivindicar-lo i reivindicar-ne les condicions dignes i justes, i el manteniment de drets laborals.
En aquest sentit cal canviar les polítiques d’austeritat dogmàtica a Catalunya, Espanya i Europa, que només beneficien els més poderosos en detriment de la majoria de la població. Hi ha alternatives per crear ocupació i sortir de la crisi amb polítiques d’estímul econòmic, redistribuint la riquesa i lluitant contra el frau i l’evasió fiscal.
El Grup municipal d`ICV-EUIA proposa els seguenst  Acords:
1er.- Fer una crida a la ciutadania a participar en les manifestacions convocades pels  sindicats de classe el pròxim  1er de Maig.
2on.- Exigim el desbloqueig dels convenis col·lectius, que són l’eina que garanteix els salaris, la jornada laboral, les vacances o les categories professionals, entre d’altres, i que permet lluitar contra les desigualtats i la desregulació  laboral.
3er.-  Defensem els drets de la ciutadania i els serveis públics de qualitat, universals i gratuïts davant dels qui volen fer negoci amb la salut, l’educació o els serveis socials.
4art.- Demanem la creació de la renda garantida de ciutadania per a totes les persones que no tenen recursos econòmics i unes pensions dignes per a tothom. Defensem la dació en pagament i el lloguer social per als qui han perdut l’habitatge.
5è.- Demanem el dret a la informació plural i objectiva mitjançant uns mitjans de comunicació públics independents dels poders polítics i econòmics com a garantia de qualitat democràtica.
6è.- Davant la greu crisi institucional i política exigim als Governs mesures contundents contra la corrupció per a la regeneració democràtica i a favor de la transparència de les institucions i en la utilització dels recursos públics.
7è.- Enviar aquest  acord a tots els   sindicats  presents a la  nostra ciutat, CCOO, UGT i CGT , grups del parlament de Catalunya, Congrés i Senat així com al govern català i espanyol , Federació de municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, i a l’Assemblea Popular de Mollet.

GRUP MUNICIPAL D´ICV-EUIA DE MOLLET DEL VALLES


Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...