dimecres, 2 d’octubre de 2013

Hi ha alternatives per reforçar el sistema públic de pensions .La reforma del PP i dels seus objectius últims, estableix la seva vinculació amb l'anterior reforma vigent i aprovada pel Govern del PSOE . La retallada de 33.000 milions d'euros fins a l'any 2022 , que la mateixa memòria del projecte de llei reconeix , se suma als haguts amb la reforma del PSOE i els amplifica . A més , aquest càlcul respon a la idea que l'IPC augmentarà una mitjana de l'1% , previsió que no es correspon amb l'experiència pel que fa a l'evolució de l' IPC . Els sindicats calculen que la pèrdua mitjana pot arribar fins al 28% per a cada pensionista i fins el CES reconeix la pèrdua de poder adquisitiu .
Enfront de la política dictada per la troica de rebaixa de les pensions i disminució del poder adquisitiu dels pensionistes , hi ha alternatives com les que ha presentat Esquerra Unida per reforçar els recursos del sistema , millorar les pensions , especialment les més baixes , i avançar en la disminució de l'edat de jubilació .
No s'ha de reconèixer que el sistema públic de pensions estigui amenaçat , a no ser per les polítiques neoliberals dels últims governs i les seves conseqüències . Reforçar els ingressos del sistema mitjançant una nova política de recaptació . Les despeses en pensions contributives ( essencialment , jubilació i incapacitat han d'estar finançades amb cotitzacions socials .
Si hi ha alternatives :
A) Mesures de substitució de fonts de finançament
1 . - Substituir totes les mesures de reducció de les cotitzacions per mesures de bonificació i el seu finançament amb càrrec a la imposició fiscal general .
2 . - Finançament pels PGE dels programes i despeses de personal de la Seguretat Social que no es corresponen amb les pensions contributives ( incloses les prestades per l'INSS no vinculades a jubilació o incapacitat ) i altres despeses de prestacions socials i sanitàries de la Seguretat Social .
3 . - Acord en el Pacte de Toledo per al finançament progressiva en els PGE de les prestacions per mort o supervivència .
4 . - Recuperació per part de la Seguretat Social del deute de l'Estat per finançar la separació de fonts , d'acord amb els terminis fixats en el Pacte de Toledo . Aquest deute es pagaria en 30 anys , a partir de 2015 , i aniria a engrossir el Fons de Reserva .
Aquests punts responen a l'acordat en el Pacte de Toledo : "Les aportacions del pressupost de l'Estat han de ser suficients per a garantir les prestacions no contributives , la sanitat , els serveis socials i les prestacions familiars .
L'atac que venim suportant les classes populars són de tal magnitud que hauria d'haver una rebel · lió generalitzada i la convocatòria d'una vaga general en defensa dels nostres drets que tant ens ha costat aconseguir.

Antonio Lopez : Responsable politic del PSUC viu del Valles Oriental

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...