dissabte, 14 de març de 2015


Contador webProposta municipalista en matèria de Salut de la Plataforma en defensa de la sanitat pública Baix Vallès

Eleccions 2015

Defensem una sanitat pública 100 x 100

Els municipis són llocs de convivència, on es desenvolupen les activitats que condicionen la nostra vida i el nostre estat de salut ja siguin activitats econòmiques, socials, culturals o educatives. Són llocs idonis per desenvolupar i posar en marxa actuacions en les polítiques públiques per millorar el nivell de salut i de vida de les nostres ciutadanes i ciutadans.
Els Ajuntament son l’administració mes propera al ciutadà, els millor para  detectar i ofereix solucions i amb mes rapidesa a las necessitats de salut.
Es persegueix el desenvolupament de les competències municipals en matèria de sanitat, consum, salut mediambiental i altres comeses establides a la llei general de sanitat per als municipis com:
·        Control de la qualitat de les aigües de consum.
·        Vigilància i control d’aigües residuals.
·        Controls de la contaminació atmosfèrica.
·        Vigilància de nivell de sorolls i vibracions.
·        Controls de la higiene en llocs públics de restauració, comerç minorista, mercats, hotels, escoles, zones d`oci i esbarjo etcètera.
·        Salubritat i habitabilitat dels habitatges, centres públics i empreses.
·        Control higiènic de la distribució i subministrament d´aliments begudes i altres articles de consum humà.
·        Control de l’eliminació de residus urbans i industrials
·        Desenvolupament d’activitats i programes de promocions de la salut: hàbits saludables en matèria d´alimentació, educació sexual, activitat física beneficiosa per a la salut.
Al Baix Vallés defensem un  model sanitari per Catalunya 100 x 100 públic de qualitat i universal sense exclusions i sense Re-pagaments.

LES NOSTRES PROPOSTES:

1.      Proposta de Canvi de Model de la plataforma pel dret a la salut de Catalunya i el Baix Vallés públic i universal, sense retallades i recuperació de els serveis perduts i reversió de las privatitzacions.
2.      Que l’entitat d’usuaris puguin participar en els òrgans de govern dels equipament sanitaris i altres institucions sanitàries.
3.      Col·laborem i ens implicarem amb els moviments socials per lluitar conjuntament i  aconseguir les urgències 24 als caps així com la recuperació d´especialistes.
4.      Impulsarem l’elaboració d´un pla estratègic de salut 2015-2019 amb l’objectiu de millorar l’assistència en matèria de salut i planificar i executar les mesures elaborades.
5.      Col·laborem amb els usuaris i exigirem rebaixar les llistes d´espera a d’hospital de Mollet fins a nivells mínims necessaris.
6.      Ens comprometem a exigir transparència, participació i comunicació de tots els estaments que gestionen els centres sanitaris siguin públics o concertats, llistes d’espera, pressupostos i contractes empreses concessionàries.
7.      Farem dels consells municipals de salut i benestar social una eina de diàleg permanent amb la comunitat sanitària, elaboració i codecisió dels pressupostos municipals en matèria de salut.
8.      Impulsarem la construcció del 3er. Ambulatori a Mollet i un dispensari a Martorelles.
9.      Impulsarem i exigirem servei d’urgències 24 salut mental i habilitar una zona al hospital a Mollet para estàncies per a malats mentals.
10.   Exigirem que la programació de visites entre la primària i l’hospital es pugui fer des dels ambulatoris.
11.   Promourem i farem polítiques intersectorial orientades a aconseguir entorns sans i segurs (al domicili, als barri, a l’escola, als carrers, als llocs d’oci i llocs de treballs) controlant i reduint, en la mesura que sigui possible, els factors de risc derivats de la contaminació del medi, dels aliments, de l’aigua, del sol i l’estrès. Establir un Pla Integral de Salut Preventiva i un Pla de Salut Pública.
12.   Impulsarem programes per a la prevenció o tractament de les drogodependències, anorèxies, obesitats i bulímies, i donarem suport a aquelles persones i col·lectius que pateixen malalties degeneratives.
13.   Impulsarem la creació de residències i programes de suport per les persones amb malalties degeneratives.

14.   Creació  del consell de salut municipal per la participació ciutadana en temes de salut amb reunions periòdiques al menys 3 vegades al any i poder co-gestionar i elaborar els pressupostos relacionats amb la salut. Una vegada a l’ any fer un debat al  plé ordinari amb participació d’usuaris i dels sindicats del treballadors sanitaris.

15.   Vetllarem per la qualitat dietètica i la seguretat dels aliments.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT I SALUT PUBLICA DEL BAIX VALLES


Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...