dimarts, 25 de setembre de 2018

Denuncia i condemna a la mercantilització de la trata y la explotació sexual envers les dones.
Un 23 de setembre en 1913, es va promulgar a Argentina, la Llei N° 9.143, la primera norma legal al món destinada a lluitar contra l'explotació sexual. Coneguda també com “La Llei Palacios”, aquesta reglamentació va marcar la culminació d'una de les lluites més ressonants de la història contra la esclavización de dones, nens i nenes per a l'exercici forçat de la prostitució

Data que en Responsabilitat ens obliga a seguir denunciant el patiment de la dona en molts àmbits de la seva vida i es des de les institucions podan i devem ser un exemple i liderar aquesta lluita Feminista i per la justícia social.

Cada vegada la societat està mes desperta i es més conscient dels mecanismes creats pel patriarcat de tall econòmic, politics i culturals que promouen les desigualtats entre dones i homes. Situacions que faciliten l’explotació de les dones tant sexual com reproductiva, la violència exercida vers les dones es sistèmica i diversa, un exemple es la prostitució l’ús de les dones, la vexació el tipus de relacions comercials i formes pornogràfiques normalitzades en la nostra societat. Devalua, l’aimatge de les dones, normalitzant la violència sexual i la dominació dels homes, reduïm a la Dona a un objecte a posseir, sent un estigma que augmenta les desigualtats entre gèneres.

L’últim exemple de patriarcat i d’intent d’aprovació de la prostitució i de la mercantilització de la dona, l’estar intentant dur a terme el Capitalisme més salvatge i neoliberal, pel que les persones i especialment les classes populars es converteixen en productes i/o nombres. Tant es així que han inclòs en el “catàleg de màrqueting” la sexualitat i i la reproducció.

Reduïm a milions de nenes i dones, especialment les de països mes pobres a la pràctica i sotmetiment en el món de la prostitució, pornografia o ventres de lloguer.

S’ha generat un “lobby empresarial pro-prostitució” per obligar als diferents governs a legalitzar i normalitzar, la pornografia, ventres de lloguer i la prostitució. Considerant-les activitats lliures, oblidant la trata de dones que afecta a milions i milions de dones en tot el món, la trata d’infants, la violència i esclavitud mitja de les màfies vers les víctimes, al voltant d’aquestes activitats.

Ho hem vist en aquests mesos en el moment que es pretenia legalitzar un sindicat de dones en el “mercat del sexe”. Afortunadament la pròpia ministra va reconèixer el disbarat...

Per tot aixo les administracións Locals , Generalitat , Estat i UE

adoptar normes i estratègies jurídiques ,políticas i socials en forma de legislació que penalitzin el proxenetisme i l’explotació en contra de les dones , donar suport i crear ocupacions alternatives laborals per les persones afectades també cal Adoptar una normativa jurídica per impedir l’explotació reproductiva de forma que no es pugui normalitzar o validar els contractes de ventres de lloguer

Al mateix temps crec que L’ajuntament de Mollet del Valles ha de rebutjar la mercantilització del cos de la dona en qualsevol forma en ple municipal.


Antonio López 
Responsable polític de Comunistes de Catalunya a Mollet I membre del consell nacional de Cat en comú

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...